Multibank "żyje"

W Numerze Specjalnym ComputerWorld, wydanym z okazji Targów InfoMan '93, które odbyły się we wrześniu w Gdańsku, zamieszczono artykuł "Krótki przegląd systemów bankowych". Wśród nich znalazł się opis systemu Multibank oraz komentarz autorów artykułu, opierający się na nieaktualnych danych, co jest dla nas krzywdzące.

W Numerze Specjalnym ComputerWorld, wydanym z okazji Targów InfoMan '93, które odbyły się we wrześniu w Gdańsku, zamieszczono artykuł "Krótki przegląd systemów bankowych". Wśród nich znalazł się opis systemu Multibank oraz komentarz autorów artykułu, opierający się na nieaktualnych danych, co jest dla nas krzywdzące.

1. Firma Multitrade zakończyła pięć instalacji systemu, wbrew temu, co twierdzą autorzy artykułu.

2. Cechy charakterystyczne systemu (modułowa budowa, otwartość, elastyczność), stwarzają możliwość uzupełniania go o następne moduły, które często wyprzedzają potrzeby banku i są nowatorskimi rozwiązaniami. To, że system "żyje" i stale się rozrasta, mogło być przyczyną nieporozumienia i stworzyło wrażenie systemu, który nie nadaje się do wdrożenia.

3. Pozwolę sobie przedstawić krótką historię rozwoju systemu, która umożliwi ocenę jego zawartości, szeroki

zakres obsługiwanych przez niego operacji bankowych oraz wykonywanych funkcji.

System Multibank napisany został w języku Turbo Pascal (Btrieve/Novell) i działa pod systemem operacyjnym DOS

(początki poł. 1990 r.). Pierwsza wersja systemu (jesień 1991 r.) zawierała moduł zaplecza (księgowość)

administratora, informacji dla kierownictwa i zamknięcia/otwarcia dnia.

Następna wersja wzbogacona była o moduły lada, kasa i skarbiec (wiosna 1992 r.). Umożliwiała już obsługę klienta

na sali operacyjnej w pełnym zakresie (bez systemowego wspomagania w prowadzeniu lokat i kredytów). Zawierała

operacje kasowe z klientem (księgowane automatycznie) oraz operacje kasowo skarbcowe (również księgowane

automatycznie).

Kolejna wersja wzbogacona o moduły lokatowy i kredytowy (lato 1992) umożliwiała wspomaganie w prowadzeniu lokat i kredytów. Zawierała mechanizmy pozwalające na ustalenie i kontrolę terminów operacji - dla kredytów terminy

uruchamiania transz, spłat rat (kapitałowych i odsetkowych), dla lokat terminy naliczania, kapitalizacji i udostępniania

odsetek oraz zapadania lokat. Ponadto wersja pozwalała na automatyczne naliczanie i księgowanie odsetek

(przewidywanych i rzeczywistych) dla lokat, kredytów i rachunków bieżących.

Dalsze rozszerzenie systemu obejmowało: rozliczenia międzybankowe, międzyoddziałowe i r-k skonsolidowany (jesień 1992), sortownię, obsługę ekspozytury, lokaty międzybankowe (wiosna 1993), rozpoczęliśmy realizację interfejsów do KIR oraz system Terminal u Klienta (lato 1993).

Obecnie proponujemy Bankom korzystanie z kart magnetycznych służących do: identyfikacji pracownika w trakcie

uruchamiania przez niego systemu Multibank, a co za tym idzie, określenia jego uprawnień w systemie, szybkiej

akceptacji operacji ladowych, wprowadzenia "drugiego podpisu", definiowania kas, skarbca itp.

Na jesień 1992 r. został opracowany Samodzielny Moduł Kredytowy (dla centrali i oddziałów banku), który jest

modułem wydzielonym ze Zintegrowanego Systemu Bankowego Multibank.

Z poważaniem

prezes, Barbara Łyszkowicz

(Multitrade, Warszawa)

Od Redakcji: Artykuł "Krótki przegląd systemów bankowych" zawierał dane o wszystkich systemach, zbierane w lutym i marcu 1993 r. na podstawie opinii użytkowników. Stąd, siłą rzeczy, odnosiły się one do wersji znajdujących się w eksploatacji co najmniej 2-3 miesiące. Dlatego można zauważyć pewne "przesunięcie w fazie" pomiędzy systemami

oferowanymi a już wdrożonymi w I kw. br.

Andrzej Dyżewski


TOP 200