Możliwe niższe ceny za transmisję danych i SMS w roamingu

Komisja Europejska rozważa ograniczenie stawek za przesyłanie danych i wiadomości tekstowych poza macierzystą siecią GSM. W środę (7 maja) rozpoczął się dwumiesięczny okres konsultacji projektu dyrektywy rozszerzającej rozporządzenie o tanim roamingu na terenie UE.

Od rezultatów rozmów będzie zależeć ewentualne ograniczenie maksymalnej wysokości opłat za przesyłanie danych i wiadomości SMS w roamingu na terenie UE. W konsultacjach mają uczestniczyć m.in. operatorzy telekomunikacyjni, producenci telefonów i organizacje konsumenckie. Komisja Europejska zamierza ocenić skutki wprowadzenia tzw. eurotaryfy dla połączeń komórkowych w poszczególnych krajach UE.

Z raportu przygotowanego na zlecenie KE w styczniu br. wynika, że pod koniec 2007 roku średni koszt przesłania 1 megabajta danych w roamingu na terenie UE wynosił ok. 5,3 euro. Koszt wysłania wiadomości tekstowej spoza sieci macierzystej to ok. 0,29 euro. Według przedstawicieli unijnego parlamentu obecne stawki te są zbyt wysokie w porównaniu z opłatami za te same usługi w obrębie własnej sieci komórkowej.

Zobacz również:

Obecne prawo europejskie nakłada na operatorów sieci komórkowych ograniczenia związane z maksymalnymi stawkami za połączenia głosowe. Aktualnie tzw. eurotaryfa, czyli górna granica opłat to równowartość 0,49 euro za minutę połączenia wychodzącego i 0,24 euro za minutę rozmowy odbieranej. Z dniem 30 sierpnia br. stawki te spadną odpowiednio do poziomu 0,46 euro i 0,22 euro. Rok później maksymalne pułapy opłat zostaną zmniejszone o kolejne 3 eurocenty. Obowiązujące regulacje dotyczące połączeń głosowych wykonywanych spoza macierzystej sieci będą obowiązywały do 30 czerwca 2010 roku. Okres ten może jednak zostać wydłużony.

Więcej na temat roamingu:

UE: mniej za transmisję danych

SMS-y w roamingu będą tańsze?

Wizyta komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Era: możliwa transmisja danych z pokładów samolotów

Nowa usługa Vodafone umożliwi zmniejszenie opłat za roaming


TOP 200