Mówić do komputera

Stosując trzy nowe pakiety rozpoznające głos możemy spokojnym głosem wydawać polecenia komputerowi typu PC - nawigując po meandrach menu Windows, żądając przedstawienia informacji zapisanych w bazach danych lub po prostu dyktując teksty. Wszystkie omawiane programy są wykonane przez IBM.

Stosując trzy nowe pakiety rozpoznające głos możemy spokojnym głosem wydawać polecenia komputerowi typu PC - nawigując po meandrach menu Windows, żądając przedstawienia informacji zapisanych w bazach danych lub po prostu dyktując teksty. Wszystkie omawiane programy są wykonane przez IBM.

VoiceType Control for Windows oferuje do stosowania 32 mówione polecenia - jak "file save - zapisz plik", "next window - następne okno" czy "font bold - fonty typu bold" oraz pozwala na samodzielne nauczenie komputera kolejnych 32 poleceń dla aplikacji pracujących pod kontrolą Windows. Pakiet jest sprzedawany łącznie z zestawem słuchawek i mikrofonem, wymaga do swej pracy komputera z procesorem 386/SX lub lepszym z dołączoną kartą dźwiękową typu Sound Blaster. Cena pakietu wynosi 129 USD.

Idealnym rozwiązaniem do dyktowania krótkich dokumentów jest pakiet IBM VoiceType 2 for DOS. Zawiera słownik 5 tys. rozumianych przez komputer słów, który możemy powiększyć do 7 tys. O ile przeciętny słownik zawiera ponad 30 tys. słów, zawartość oferowanego z programem słownika wystarcza, zdaniem IBM, do utworzenia typowych dokumentów dla biznesu. Pakiet IBM VoiceType 2 for DOS ma z góry dołączone słowa poleceń dla MS- DOS 5.0 i 6.0, IBM DOS 5 i 6.1, a także dla 9 aplikacji DOS (w tym WordStar, 1-2-3, dBase). Współpracuje z komputerem wyposażonym w procesor 386/SX lub lepszy i kartę IBM Audio Capture Playback Adapter (koszt karty 180 USD). Karta jest oferowana dla szyny ISA lub MCA i jest standardowym wyposażeniem multimedialnych PC produkcji IBM. Cena pakietu wynosi 2195 USD.

Kolejny produkt, to IBM Speech Server Series (ISSS). Wersja samodzielna ze słownikiem 20 tys. słów kosztuje 2495 USD, zaś wersją dla wielu użytkowników włącznie ze słownikiem 32 tys. słów - 6950 USD plus 695 USD za każdego klienta. ISSS umożliwia dyktowanie tekstów w tempie 70 słów/min. Pakiet jest dostępny na platformie klient/serwer komputera typu RS/6000.


TOP 200