Movex w Lubianie

Movex w Lubianie

Wdrożenie systemu Movex w Lubianie całkowicie podporządkowano specyficznym procesom produkcji.

W Zakładach Porcelany Stołowej Lubiana SA w miejscowości Lublana koło Kościerzyny ma być wdrożony system wspomagający zarządzanie Movex, produkcji szwedzkiej firmy Intenetia AB. Wdrożeniem oprogramowania zajmie się warszawska firma Vimex, przedstawiciel szwedzkiego producenta. Zakłady porcelany wchodzą w skład VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego. Kontrakt, który został podpisany w połowie kwietnia br., obejmie instalację takich modułów, jak: zaopatrzenie, gospodarka materiałowa, produkcja, sprzedaż oraz finanse i księgowość. Zgodnie z umową, fabryka ma rozpocząć działalność z wykorzystaniem nowego oprogramowania do wspomagania zarządzania od 1 stycznia 1998 r. Pierwszy kwartał przyszłego roku będzie okresem "docierania" systemu.

Zarząd zakładu postanowił wymienić starą aplikację, pracującą na komputerze PC, na rozwiązanie nowszej generacji ze względu na planowane usprawnienie swoich działań. Ma to także przyspieszyć i zwiększyć liczbę otrzymywanych informacji dotyczących zarówno przedsiębiorstwa, jak i klientów. Poprzedni system nie rokował dalszego rozwoju i nie spełniał wymagań rozwijającej się spółki. "Jest to jedno z najciekawszych wdrożeń w przemyśle, ponieważ zostało podporządkowane produkcji" - stwierdził Krzysztof Stańczuk, konsultant z Gdyńskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, która doradzała w wyborze systemu.

Podczas wyboru oprogramowania jednym z głównych kryteriów branych pod uwagę było dostosowanie go do specyfiki zakładu produkującego wyłącznie na zamówienie, w którym 70% odbiorców stanowią klienci zagraniczni. Wyroby kierowane są bowiem najpierw do magazynu, a następnie - po odebraniu zlecenia od klienta - kompletowane w określone zestawy. Jako platformę wybrano serwer AS/400 IBM, a wykorzystywaną bazą danych będzie DB2 tej samej firmy. W Lubianie z systemu Movex ma korzystać ok. 50-60 użytkowników.


TOP 200