Motorola z Nortelem?

Według informacji "Business Week" kierownictwo Motoroli prowadzi rozmowy z Nortelem na temat powołania wydzielonej z obu firm jednej spółki zależnej, zajmującej się produkcją sprzętu do telefonii komórkowej.

Według informacji "Business Week" kierownictwo Motoroli prowadzi rozmowy z Nortelem na temat powołania wydzielonej z obu firm jednej spółki zależnej, zajmującej się produkcją sprzętu do telefonii komórkowej.

Modne ostatnio tworzenie hybrydowych firm telefonii komórkowej wiąże się z możliwością koncentracji kapitałów tak, aby zminimalizować straty ponoszone w tym sektorze produkcji na skutek recesji.

Zobacz również:

Komórkowy dział Motoroli przyniósł w ubiegłym roku stratę w wysokości 6,5 mld USD.


TOP 200