Motorola: strata po raz trzeci

Trzeci kwartał z rzędu koncern zakończył stratą. Jest ona mniejsza niż w dwóch poprzednich kwartałach, jednakże pociąga za sobą konieczność redukcji 7 tys. miejsc pracy.

Motorola w trzecim kwartale zanotowała kolejną stratę. W okresie od lipca do września br. firma straciła 153 mln USD. Strata ta nie uwzględnia dodatkowych odpisów. Po dodaniu spłaty pożyczki dla tureckiego operatora sieci telefonii komórkowej Telsim Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri AS i kosztów związanych z redukcją zatrudnienia, wielkość straty wzrasta do 1,4 mld USD. Przychody ze sprzedaży w III kw. zamknęły się kwotą 7,4 mld USD i spadły o 22% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2000 (9,5 mld USD).

Rok wcześniej, w tym samym kwartale, Motorola wypracowała zysk netto na poziomie 531 mln USD. Na ujemny wynik w trzecim kwartale miał wpływ obniżający się popyt na telefony komórkowe i półprzewodniki. Wynikiem strat, osiągniętych przez firmę będą kolejne redukcje zatrudnienia. Zwolnienia obejmą 7 tys. osób. W ostatnim okresie koncern zwolnił już 32 tys. pracowników.

Zobacz również:


TOP 200