Motorola dla Moskwy

Motorola dostarczy bazowe stacje nadawczo-odbiorcze, sterowniki stacji bazowych, centrum operacyjne i konserwacyjne dla urządzeń cyfrowej sieci telefonii komórkowej w Moskwie. Centrum operacyjne i konserwacyjne będzie sprzężone z centralą EWSD Siemensa.

Motorola dostarczy bazowe stacje nadawczo-odbiorcze, sterowniki stacji bazowych, centrum operacyjne i konserwacyjne dla urządzeń cyfrowej sieci telefonii komórkowej w Moskwie. Centrum operacyjne i konserwacyjne będzie sprzężone z centralą EWSD Siemensa.

Wymienione urządzenia cyfrowej sieci komórkowej przeznaczone są dla firmy Siemens, która stanowi część konsorcjum Mobil Tele Systems (MTS). W skład tego konsorcjum wchodzą DeTeMobil, Siemens, Moskiewska Sieć Telefoniczna (MGTS) oraz inni partnerzy lokalni. MTS ma licencję na dostarczanie usług cyfrowej telefonii komórkowej (GSM) dla miasta i rejonu Moskwy. Obszar ten zamieszkuje ok. 11 mln osób.

Motorola dostarcza też analogowe i cyfrowe systemy komórkowe dla kilku operatorów sieci w Rosji. Moskiewski kontrakt przyjęty został z wielkim zadowoleniem przez Motorolę, szczególnie przez Europejski Dział Infrastruktury Komórkowej Motoroli. Wejście na gigantyczny rynek rosyjski otwiera nowe, olbrzymie możliwości handlowe. Motorola, jeden z największych na świecie producentów sieci telefonii komórkowej, oferuje całą gamę usług związanych z

tymi sieciami, w tym projektowanie systemów, instalację, rozruch po oddaniu do eksploatacji, szkolenia techniczne i dostawy wszystkich elementów sieci, od aparatów komórkowych do stacji bazowych oraz centrów operacyjnych. Motorola dostarcza urządzenia struktury GSM m.in. do Francji, Niemiec i W. Brytanii, trzech największych rynków Europy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200