Motorala uzyskała dobre wyniki finansowe w II kw

W zakończonym 3 lipca II kwartale roku finansowego 1999 Motorola uzyskała przychód 7,5 mld USD, co oznacza 7-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim (7 mld USD). Zysk w tym okresie wyniósł 206 mln USD. Rok wcześniej firma poniosła stratę netto w wysokości 1,3 mld USD, która spowodowana była wydatkiem ok. 1,9 mld USD związanych z restrukturyzacją firmy.

W zakończonym 3 lipca II kwartale roku finansowego 1999 Motorola uzyskała przychód 7,5 mld USD, co oznacza 7-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim (7 mld USD). Zysk w tym okresie wyniósł 206 mln USD. Rok wcześniej firma poniosła stratę netto w wysokości 1,3 mld USD, która spowodowana była wydatkiem ok. 1,9 mld USD związanych z restrukturyzacją firmy.

"Poprawę wyników zawdzięczamy wzrostowi sprzedaży na rynku półprzewodników oraz znacznemu wzrostowi sprzedaży na rynku telefonów komórkowych. Poprawiła się także sytuacja na rynkach azjatyckich i efekty przyniósł program poprawy zysków" - tłumaczy Robert Growney, prezes i dyrektor wykonawczy Motoroli.