Motor postępu

Kolejna rewolucja przemysłowa odbywa się na naszych oczach: przejście od produkcji masowej do masowego dostosowywania produktów do potrzeb konkretnego użytkownika. Nie istnieje już nic takiego jak średni czy statystyczny nabywca. Każdy ma inne potrzeby i coraz więcej producentów stara się dopasować swą ofertę produktów i usług do tych właśnie potrzeb. Ta powszechna tendencja wymaga szybkiego projektowania, zindywidualizowanego wytwarzania oraz dostaw produktów dla konkretnego użytkownika z minimalnym opóźnieniem i za rozsądną cenę.

Kolejna rewolucja przemysłowa odbywa się na naszych oczach: przejście od produkcji masowej do masowego dostosowywania produktów do potrzeb konkretnego użytkownika. Nie istnieje już nic takiego jak średni czy statystyczny nabywca.

Każdy ma inne potrzeby i coraz więcej producentów stara się dopasować swą ofertę produktów i usług do tych właśnie potrzeb. Ta powszechna tendencja wymaga szybkiego projektowania, zindywidualizowanego wytwarzania oraz dostaw produktów dla konkretnego użytkownika z minimalnym opóźnieniem i za rozsądną cenę.

Dawne podejście do zwiększania wydajności polegało na rozbiciu procesu produkcyjnego na wiele pojedynczych i powtarzalnych kroków, wykonywanych przez stosunkowo mało wykwalifikowany personel.

Koncepcje restrukturyzacji biznesu (business process reengineering - BPR), opracowane i wdrożone w praktyce w połowie lat 80. całkowicie odwróciły to podejście. Praca jest teraz wykonywana nie przez zespół robotników przemysłowych, ale przez zespół wysoko kwalifikowanych fachowców. Wykonują oni całą pracę od początku do końca. Dzięki temu, że jako zespół dysponują dostateczną wiedzą, są w stanie podjąć odpowiedzialność za cały proces produkcyjny. Ma to na celu zwiększenie szybkości reakcji na wymagania rynku i zmniejszenie opóźnień, nieuchronnie związanych z dawnym, mocno zbiurokratyzowanym systemem.

Ta tendencja jest podstawą rozwoju - wspomagającej ten proces -technologii informatycznej, znanej pod nazwą przetwarzania klient/serwer lub przetwarzania rozproszonego. Mylą się ci, którzy twierdzą, że to technologia klient/serwer jest motorem postępu w rozwoju nowoczesnych technologii wytwarzania i innego podejścia do klienta. Jest akurat odwrotnie.

Rewolucja w przemyśle stworzyła podstawy do pojawienia się rewolucji informatycznej, której motto brzmi: "Umożliwić ludziom dostęp do informacji w każdym miejscu i w każdym czasie". Wymaga to kompletnego przemyślenia zasad dostępu do informacji, rozdzielenia obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień w całej organizacji. Szef powinien pogodzić się z tym, że wiele uprawnień zastrzeżonych tylko dla niego musi oddać zespołom pracowniczym; pracownicy muszą podjąć odpowiedzialność nie tylko za swe działania, ale także za jakość informacji dostarczanej na bieżąco do systemu informatycznego firmy.

Znakomitą prezentację tych problemów znajdziesz Czytelniku w książce Davida Vaskevitcha: "Strategie klient/serwer", wydanej niedawno przez IDG Poland S.A. My zaś zajmiemy się aspektami technicznymi przetwarzania klient/serwer.


TOP 200