Monopol, ale nie do końca

Na prowadzenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych będzie można otrzymać koncesję od Ministra Łączności, ale Telekomunikacja Polska S.A. zachowa monopol na najbardziej dochodowe połączenia międzynarodowe i międzymiastowe - postanowił Sejm nowelizując 21 kwietnia br. ustawę o łączności.

Na prowadzenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych będzie można otrzymać koncesję od Ministra Łączności, ale Telekomunikacja Polska S.A. zachowa monopol na najbardziej dochodowe połączenia międzynarodowe i międzymiastowe - postanowił Sejm nowelizując 21 kwietnia br. ustawę o łączności.

Wydawane przez Ministerstwo Łączności koncesje można będzie uzyskać biorąc udział w przetargach, do których jednak nie będą musiały stawać Poczta Polska i Telekomunikacja Polska S.A. W przypadku telekomunikacji zezwolenia dotyczyć będą zakładania i używania radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych, a także sieci telekomunikacyjnych. Za nielegalne prowadzenie usług telekomunikacyjnych lub pocztowych ma grozić kara 2 lat pozbawienia wolności.

Ustawa wyznacza dyrektorem Telekomunikacji Ministra Łączności, który jest upoważniony do określenia zasad rozliczeń między Telekomunikacją a innymi firmami budującymi sieci telefoniczne. Jeśli w ciągu 3 miesięcy nie dojdzie do porozumienia między Telekomunikacją a danym operatorem minister ma prawo narzucić im własne stawki.

Posłowie do ustawy wprowadzili również obowiązek uzyskania homologacji dla wszystkich znajdujących się w Polsce w sprzedaży urządzeń telekomunikacyjnych.

Wraz z ustawą Sejm przyjął rezolucję w sprawie rozwoju usług telekomunikacyjnych w Polsce. Zobowiązano w niej rząd do przedstawienia zasad polityki rozwoju telekomunikacji do końca I kw. 1996 r. Pod koniec roku 1997 powinna również ukazać się nowa ustawa o łączności spełniająca wymogi stawiane przez Unię Europejską. Związane jest to z wprowadzeniem przez Unię od 1998 r. wolnego rynku usług telekomunikacyjnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200