Monitrix zarządza siecią Netware

Cheyenne Software Inc. wprowadziła na rynek nowy pakiet Monitrix 3.0 do zarządzania, monitorowania i konfigurowania zainstalowanych w sieci NetWare stanowisk.

Cheyenne Software Inc. wprowadziła na rynek nowy pakiet Monitrix 3.0 do zarządzania, monitorowania i konfigurowania zainstalowanych w sieci NetWare stanowisk.

Monitrix 3.0 jest pakietem pracującym pod systemem Windows, ładowanym na serwery systemów NetWare 3.x lub 4.x. Kontroluje on pracę serwerów oraz bada natężenie ruchu pakietów w sieci, ilość wolnego miejsca na dyskach i poziom wykorzystania pamięci RAM. Na bieżąco informuje też administratora o aktualnym statusie wolumenów i podłączonych do serwera stanowisk.

Administrator ustala wartości progowe (np. obciążenie serwera czy stan zapełnienia dysków twardych), po przekroczeniu których system generuje sygnał alarmu. Jest on przekazywany za pośrednictwem faksu, pagera, lub poczty e-mail (obsługiwanej przez protokół MHS - Message Handling Service). Monitrix ma wbudowany program narzędziowy do tworzenia raportów o pracy sieci. Są one przygotowywane przez serwery pomocnicze, które przesyłają zgromadzone dane do serwera głównego. Charakterystyczną cechą programu jest hierarchiczna rozproszona struktura. Pozwala ona dołączać czy odłączać od systemu poszczególne, monitorowane w sieci stanowiska.

Monitrix jest ładowalnym modułem (NLM) systemu NetWare w pełni zgodnym ze standardem NMS (NetWare Management System). Moduł może zarządzać stacjami roboczymi pracującymi pod systemami DOS, Windows, OS/2 i Macintosh. Ma on również wbudowane wsparcie dla systemów zarządzania HP Open-View i SunNet Manager oraz rozpoznaje stanowiska w sieci, które mają zainstalowane systemy zarządzania zgodne z SNMP (Simple Network Management Protocol).


TOP 200