Monitorowanie przeciążeń w sieciach LAN

IEEE kontynuuje prace, której owocem ma być opracowanie standardu pozwalającego budować aplikacje kontrolujące przeciążenia występujące w sieciach Ethernet.

IEEE powołała na początku br. specjalną grupę roboczą, która ma zbadać całe zagadnienie i zadecydować, czy problem ten będzie rozwiązywany w ramach specyfikacji 802.3. Jak można przeczytać na witrynie IEEE, problemy związane z przeciążeniami występującymi w sieciach LAN (obejmujące takie tematy, jak: zbyt mała przepustowość, duże opóźnienia czy gubienie ramek) można skutecznie rozwiązywać przy pomocy aplikacji monitorujących rodzaj ruchu i cały przepływ pakietów. Aplikacje te należy odpowiednio zintegrować i dopasować do rodzaju analiz jakie mają wykonywać.

Jeśli urządzenia LAN będą traktować różne rodzaje ruchu w odmienny sposób, to aplikacje generujące ten ruch (szczególnie te, które muszą dostarczyć pakiety do miejsca przeznaczenia w odpowiednim czasie) będą pracować dużo efektywniej. Będzie to możliwe dzięki temu, że program zarządzający siecią będzie przyznawać jednym aplikacjom dużą przepustowość, a innym mniejszą. I tak np. aplikacje przesyłające pliki multimedialne w czasie rzeczywistym (jak VoIP) będą dysponować dużymi przepustowościami, a inne (ja te odczytujące strony WWW) nieporównywalnie mniejszymi.

Zobacz również:

Warto zauważyć, że niektóre rodzaje ruchu (wymiana danych z pamięciami masowymi i komunikacja między procesorami) pojawiły się razem z rozwojem centrów danych, w których pamięci masowe i serwery kasetowe wykorzystują często Ethernet.

Jak dotąd grupa robocza omówiła dopiero podstawowe zagadnienia związane z monitorowaniem przeciążenia sieci Ethernet, starając się opracować takie mechanizmy, które są zgodne z obowiązującymi już standardami, w tym z tymi obowiązującymi w obszarze warstwy fizycznej połączeń Ethernet. Grup ocenia, że standard może być ratyfikowany najwcześniej w połowie 2006 roku.


TOP 200