Monitorowanie ośrodka webowego

Wraz ze wzrostem złożoności ośrodków webowych oraz uzależnienia od infrastruktury webowej firm używających tej techniki do prowadzenia biznesu pojawiła się potrzeba starannej pielęgnacji serwerów webowych - utrzymania ich w dobrej kondycji przez 24 godziny na dobę.

Wraz ze wzrostem złożoności ośrodków webowych oraz uzależnienia od infrastruktury webowej firm używających tej techniki do prowadzenia biznesu pojawiła się potrzeba starannej pielęgnacji serwerów webowych - utrzymania ich w dobrej kondycji przez 24 godziny na dobę.

Niezależnie od sposobu korzystania z techniki webowej - w ramach własnej intrasieci lub drogą outsourcingu - jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje przez Internet ze swoimi partnerami biznesowymi i dostawcami, to musi monitorować swoją infrastrukturę webową w takim samym zakresie jak usługodawca internetowy. Każdy ośrodek webowy, niezależnie od przeznaczenia, potrzebuje starannej pielęgnacji i obsługi. Istotnym elementem codziennej obsługi serwerów webowych jest monitorowanie poszczególnych składowych ośrodka webowego. Monitorowanie i diagnozowanie to działania szczególnie ważne z uwagi na rozproszoną naturę Internetu: uszkodzenia mogą pojawiać się w wielu punktach, z których część może być poza kontrolą ośrodka webowego. Zdolność szybkiego ustalenia, które z komponentów funkcjonują, a które uległy uszkodzeniu, może w istotny sposób skrócić czas potrzebny do zdiagnozowania problemu.

Monitorowanie jest procesem, w ramach którego wykonuje się testy - przeważnie komendy diagnostyczne lub emulację aktualnie użytkowanego systemu, a rezultaty tych testów są wykorzystane do różnorodnych analiz. Monitorowanie wykonywane jest okresowo, z częstotliwością wystarczającą do przechwycenia uszkodzeń dostatecznie szybko, jednak nie tak często, aby w sposób znaczący obniżyć wydajność testowanego systemu. System monitorowania składa się zazwyczaj z zestawu monitorów, przeważnie rozproszonych na wielu maszynach, mechanizmu powiadamiania administratora o zaistniałych problemach oraz logu rejestrującego dane zbierane przez monitory. W wielu przypadkach reakcją na zaistniałe problemy są akcje korygujące, które oprogramowanie monitorujące wykonuje automatycznie.

Chociaż ośrodki webowe mogą mieć odmienne wymagania co do zakresu monitorowania, to jednak można wyróżnić podstawowy zestaw komponentów o zasadniczym znaczeniu dla każdego ośrodka webowego - uszkodzenie jednego z tych komponentów może uczynić ośrodek webowy niedostępnym dla potencjalnych użytkowników. Są to przede wszystkim: maszyny, na których pracują serwery webowe, procesy serwerów webowych (FTP, serwer poczty, baza danych), krytyczne strony WWW, skrypty CGI i programy, połączenia z siecią szkieletową Internetu oraz stopień zajęcia pamięci dyskowej.

Oprogramowanie monitorujące

Produkty pozwalające na utrzymanie ośrodka webowego w dobrej formie oferuje dzisiaj wielu dostawców. Są to systemy pozwalające na monitorowanie i zarządzanie środowiskiem ośrodka webowego w taki sposób, aby umożliwić zapobieganie spadkowi wydajności sieci i izolowanie problemów wydajnościowych. Podobnie jak produkty zarządzania siecią oprogramowanie monitorujące ośrodka webowego może śledzić elementy sieci webowej, a w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń, wysyłać alarmy oraz tworzyć raporty o wydajności aplikacji i systemu - w ujęciu czasowym lub na bieżąco.

Monitorowanie ośrodka webowego

Produkty do monitorowania ośrodków webowych

Jednym z większych problemów w zarządzaniu ośrodkami webowymi jest coraz większa ich złożoność. Wielu organizacjom brakuje wiedzy w dziedzinie monitorowania i wydajności ośrodków webowych. Część problemu wywodzi się z tego, że ośrodki webowe tworzy się często drogą adaptacji istniejących, zamkniętych infrastruktur sieciowych. W przypadku takich rozwiązań dochodzi się w końcu do punktu, w którym trzeba otworzyć swój biznes na Internet. Problemem staje się więc stworzenie powszechnie akceptowanych standardów metod monitorowania. Analitycy przewidują, że rynek będzie wymuszał taką standaryzację, ponieważ monitorowanie wydajności ośrodka webowego musi integrować się z całym szeregiem systemów operacyjnych oraz systemów zarządzania.

Spojrzenie od strony klienta

Jednym ze sposobów podejścia do problemów monitorowania ośrodka webowego jest spojrzenie z punktu widzenia klienta takiego ośrodka. Część oprogramowania monitorowania ośrodka webowego może symulować procesy transakcyjne użytkownika końcowego - z punktu widzenia klienta danego ośrodka. Pozwala to zarządcom ośrodka uzyskać wiedzę o tym, ile czasu zabiera np. proces poszukiwania zamówienia czy zlecania zakupu. Analizując system webowy w okresach normalnego, szczytowego i obniżonego ruchu, można wyciągać wnioski pozwalające na taki przydział zasobów, który zapewni optymalną jakość obsługi klientów odwiedzających ośrodek.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200