Monitorowanie ośrodka webowego

Ponieważ program nie używa agentów po stronie klienckiej, zdolność SiteScope do podejmowania akcji korygujących opiera się na aplikacjach pracujących na serwerach i plikach wsadowych, lokalnych w stosunku do serwera, na którym zainstalowano pakiet. Dla ułatwienia użytkowania tego mechanizmu firma Freshwater przewidziała szereg przykładowych plików wsadowych, które mogą być używane - niemal wprost z pudełka - do wykonywania zadań, takich jak np. restartowanie błędnie działających usług.

Monitorowanie ośrodka webowego

SiteScope: Ekran przedstawia panel wejściowy do SiteScope, dający ogólny wgląd w stan środowiska webowego użytkownika

Predefiniowany zestaw podstawowych raportów daje jasny obraz zachowań monitorowanego systemu i sytuacji alarmowych. Formaty raportów mają dobrą czytelność - w formie zarówno online, jak i drukowanej - zawierają też dostateczną liczbę szczegółów.

Instalacja jest procesem stosunkowo prostym, nie nastręczającym większych kłopotów.

Dokumentacja SiteScope, tak jak w przypadku pozostałych trzech produktów, jest dokumentacją online w formacie webowym. Obejmuje ona dwie wersje: jedną przeznaczoną do użytku online, drugą - w postaci pliku przeznaczonego do drukowania. Wydaje się jednak, że drukowanie 328 stron na drukarce jest przedsięwzięciem co najmniej rozrzutnym. Generalnie jednak dokumentacja, niezależnie od postaci, jest dobrze rozplanowana i prosta, pokrywająca podstawowe zagadnienia, terminologię oraz jasne przedstawienie poszczególnych kroków postępowania.

Firehunter

Firehunter z firmy Agilent jest właściwie kombinacją kilku produktów. Dostępny jest w trzech wersjach: Firehunter/L, Firehunter i Firehunter/Pro, przeznaczonych dla środowisk różnej skali. Koncepcja pakietu jest całkowicie odmienna od pozostałych trzech produktów - skupia się raczej na zarządzaniu biznesem niż zarządzaniu systemem. Zwłaszcza trzy aspekty podkreślają tę odmienność. Po pierwsze Firehunter dysponuje narzędziami dla wyraźnego definiowania celów i pomiarów zgodności z SLA (Service Level Agreement). Po drugie zawarte w nim pomiary podstawowe i planowane raporty są środkiem wspomagającym usługodawców ISP i ASP w określaniu, jakie pułapy SLA są osiągalne. I po trzecie pakiet zapewnia środki pozwalające na przeglądanie danych wyodrębnianych z ośrodków komercyjnych i raportowanie na bieżąco kondycji monitorowanego ośrodka e-biznesu.

Monitorowanie ośrodka webowego

Firehunter: Raport zgodności uzyskiwanych osiągów z SLA (Service Level Agreement)

Opcja eCommerce dołącza szereg dodatkowych pomiarów, w tym możliwość definiowania transakcji webowych i pomiarów związanych z SLA. Metoda używana przez Firehunter do budowania testów transakcji webowych jest prostsza niż w pozostałych produktach: dwudzielny ekran wyświetla w jednej części każdą stronę webową systemu monitorowanego, a w drugiej rejestruje kolejne kroki. Jest to realizowane za pomocą usługi proxy, umieszczanej pomiędzy systemem docelowym i przeglądarką administratora skonfigurowaną do korzystania z tego proxy.

Firehunter ma jeszcze jedną cechę różniąca go od konkurentów - jest jedynym produktem udostępniającym oddzielne konsole: administratora i użytkownika. Konsola administrująca jest tam, gdzie definiowane są usługi i powiązane z nimi testy, podczas gdy interfejs graficzny użytkownika zapewnia wgląd w rezultaty testów, powiązane z tym zdarzenia oraz "help desk" prezentujący uwagi administratora.

Monitorowanie ośrodka webowego

Firehunter: Pomiar czasów odpowiedzi na tle oczekiwanych i krytycznych czasów reakcji. Dane wydajnościowe można uzyskać również w formie raportów numerycznych

W definiowaniu testów pomocne są wzorce zawarte w pakiecie. Dodatkowe testy mogą być dodawane metodą przeciągania ikon z jednej części konsoli administratora, do listy monitorowanych systemów w drugiej części konsoli.

GUI użytkownika w swojej pierwszej części (help desk) jest oknem tylko do przeglądania. Informacje tam zawarte mogą zawierać uwagi obsługi technicznej o zamknięciu poszczególnych serwerów na czas konserwacji lub wyłączeniu poszczególnych routerów.

W dokumentacji omawiane są szeroko: paging, poczta elektroniczna i pułapki SNMP, jak również raporty, które w praktyce są procesami wsadowymi "wyciągającymi" dane z ośrodka webowego. Procesy wsadowe mogą być także używane do podejmowania innych akcji korygujących.

Firehunter jest jedynym produktem zawierającym w pudełku dokumentację drukowaną. Są to podręczniki: instalacyjny i podstawowy. Zapewniają one podstawowe informacje, natomiast przy szczegółach odsyłają do dokumentacji online HTML.

Podsumowanie

Wybór produktu dla konkretnego ośrodka opiera się zazwyczaj na osobistych preferencjach lub specyficznych potrzebach administracyjnych ośrodka. Zakres ochrony, jakim dysponuje Site Assure, predestynuje ten pakiet w przypadkach, gdy wielu użytkowników korzysta z systemu monitorowania. Dla małych i średnich ośrodków dobrym wyborem może być SiteScope, z uwagi na łatwość wdrożenia i elastyczność w zakresie pogrupowania i redefiniowania testów. Stosowanie wielopoziomowej reakcji na incydenty wyróżnia Holistix. Natomiast podstawową wadą Firehunter jest to, iż jest mało przyjazny dla użytkownika.


TOP 200