Monitorowanie ośrodka webowego

Monitorowanie ośrodka webowego

Holistix: Wykres czasów odpowiedzi uzyskanych podczas monitorowania URL. Linia czerwona i żółta wyznaczają krytyczny przedział wydajności.

Dodawanie monitorów do aplikacji webowych jest procesem łatwym, zwłaszcza że można dokładnie przetestować monitory i plany akcji przed zatwierdzeniem ich do użytku. Podobnie jak w pozostałych produktach Holistix dopuszcza definiowanie monitorowania śledzącego serie kroków tworzących kompletną transakcję webową. Monitor URL Sequence może być budowany krok po kroku - z dostępem do każdej strony, z wykazem odsyłaczy dla każdej strony i możliwością wyboru następnego kroku.

Wzorce reguł pozwalają tworzyć zestawy powszechnie używanych pomiarów i związanych z nimi akcji. Można także stosować wzorce z poziomu systemu, które w przypadku NT pozwalają identyfikować zasoby w systemie monitorowanym poprzez SNMP, liczniki PerfMon lub konwersacyjnie, z zainstalowanym Remote Holistix Agent.

Monitor stanu ogólnego daje wgląd w ogólną kondycję ośrodka webowego, natomiast predefiniowane raporty są podzielone na kilka kategorii w celu szybszej ich selekcji: wydajność/dostępność, operacje i konfiguracja. Raporty o kondycji ośrodka delegują większość szczegółów na wyższy poziom - do graficznej prezentacji stanu aplikacji i związanych z nią pomiarów. Brak jest jednak możliwości kastomizowania czy też dołączania raportów bezpośrednio w produkcie.

Monitorowanie ośrodka webowego

Holistix: Raport sumaryczny dostępności zasobów ośrodka webowego w okresie monitorowania czasów reakcji URL. Krytyczny czas odpowiedzi z wykresu pierwszego pokrywa się z obniżoną dostępnością zasobów w raporcie sumarycznym.

Bardziej interesująca jest zdolność programu do reagowania na zaistniałe problemy. Reakcja opiera się na koncepcji eskalacji, pozwalającej administratorowi definiować zestawy planów akcji, rezultaty których mogą zmieniać się w zależności od tego, jak długo trwa lub jak często pojawia się stan błędny. Na przykład plan akcji może przewidywać powiadomienie operatora, gdy problem pojawi się po raz pierwszy, powiadomienie zarządcy, gdy problem nie znika po kilku minutach, lub restart usługi, jeżeli żadna poprawa nie nastąpi po 10 minutach.

Holistix utrzymuje dane konfiguracyjne i pomiary w bazie danych, używając do tego motoru MSDE (Microsoft Data Engine) lub SQL Server 7.0. Firma zaleca używanie bazy danych MSDE tylko dla małych instalacji.

System pomocy online jest logicznie uporządkowany i zawiera dobrze udokumentowane przykłady.

SiteScope

Dostępny na stronie webowej produkt firmy Freshwater jest stosunkowo prosty w instalowaniu i eksploatacji. Prostota ta w niczym nie umniejsza funkcjonalności produktu.

Monitorowanie ośrodka webowego

SiteScope: Użytkownicy organizują definiowane przez siebie monitory w grupy. Na ekranie widoczne są szczegóły wszystkich monitorów zdefiniowanych przez użytkownika

Monitor w SiteScope jest pojedynczym typem testu wykonywanym na monitorowanym systemie. Na przykład: monitorowanie URL testuje osiągalność poszczególnych stron webowych w danym systemie, a monitor bazodanowy łączy i pobiera informacje ze specyficznej bazy danych. SiteScope zapewnia 32 typy monitorów, w tym: CPU, DNS, obszarów dyskowych, FTP, poczty, pamięci, PING, wydajności, poszczególnych URL i serwerów webowych. Produkt zapewnia to używając wyłącznie usług pracujących na jednym systemie zarządzania. SiteScope, w odróżnieniu od pozostałych produktów, nie korzysta z usług agentów pracujących na systemach monitorowanych. Wśród monitorów dostępnych z SiteScope jest HTTP Transaction Monitor, pozwalający na testowanie serii kroków HTTP, które mogą się pojawić w kompletnej transakcji webowej, takiej np. jak przeszukiwanie bazy danych lub skompletowanie zakupu.

Proces ustawiania powiadamiania pocztą elektroniczną obejmuje mechanizm testowania, pozwalający na obejrzenie całej konwersacji SMTP.


TOP 200