Monitoring baz danych GUS

W Głównym Urzędzie Statystycznym wdrożone zostało oprogramowanie Quest Software - Foglight, przeznaczone do monitorowania "end-to-end" w trybie 24/7 środowiska 200 procesorów fizycznych złożonego m.in. z baz danych MS SQL Server i Oracle, aplikacji Java i .NET oraz systemów operacyjnych.

Zakupione zestawy narzędzi informatycznych były wykorzystywane przez GUS przy przeprowadzaniu Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011. Środowisko IT stworzone w GUS na potrzeby spisów składało się z wielu komponentów, takich jak: Operacyjna Baza Mikrodanych, Analityczna Baza Mikrodanych, system ASPIS, umożliwiający zarządzanie kompletnością spisów, aplikacja mobilna oraz dyspozytorska, oprogramowanie obsługujące metodę CAPI, CATI, CAII, a także środowisk wirtualnych opartych na rozwiązaniach VMware i Microsoft HyperView.


TOP 200