Modyfikacje MS DOS 6.0

Po pięciu miesiącach sprzedaży MS DOS 6.0, produktu, który został już zainstalowany na ponad 5 mln PC i zebraniu informacji nt. jego właściwości firma Microsoft Corporation zdecydowała się na przygotowanie zmodyfikowanej wersji.

Po pięciu miesiącach sprzedaży MS DOS 6.0, produktu, który został już zainstalowany na ponad 5 mln PC i zebraniu informacji nt. jego właściwości firma Microsoft Corporation zdecydowała się na przygotowanie zmodyfikowanej wersji.

Zmiany dotyczyć mają przede wszystkim wprowadzenia tzw. Data Protection Technology (lepsza ochrona dysków i danych użytkownika, bezpieczniejsza kompresja, lepsze zarządzanie pamięcią). Dodatkowo, zmodyfikowany DOS zawierać będzie nowe programy usługowe, pozwalające m.in. na: lepsze zarządzanie dyskiem twardym (wykrywanie i usuwanie usterek), kontrolowanie i monitorowanie programu DoubleSpace oraz jego bezpieczną deinstalację, a także cache CD-ROM.

Należy nadmienić, że pomimo, iż Microsoft nie wykrył ani w czasie prób, ani też podczas analizy informacji nadesłanych przez użytkowników żadnych błędów w swoim systemie, obiecuje możliwość taniego upgrade'u.


TOP 200