Moduły NLM w roli routerów

Novell poszerzył swoją ofertę o kolejną wersję pakietu MultiProtocol Router (MPR 3.0), który pełni w środowisku sieci komputerowych rolę programowego routera. Nowy router składa się z czterech modułów NLM dla NetWare 3.x lub 4.x, które zostały skonstruowane z myślą o łączeniu odległych sieci LAN z sieciami bazowymi.

Novell poszerzył swoją ofertę o kolejną wersję pakietu MultiProtocol Router (MPR 3.0), który pełni w środowisku sieci komputerowych rolę programowego routera. Nowy router składa się z czterech modułów NLM dla NetWare 3.x lub 4.x, które zostały skonstruowane z myślą o łączeniu odległych sieci LAN z sieciami bazowymi.

Moduły są wyposażone w rozwiązania umożliwiające filtrowanie pakietów i w opcje ułatwiające konfigurowanie routera. Dwa z nich pełnią rolę programów wyznaczających pakietom marszruty, trzeci obsługuje ruch pakietów na linii LAN-WAN, a czwarty obsługuje porty podłączone do linii komutowanych.

Moduł NetWare BranchLink Router 3.0 sprzęga sieci LAN z dwoma dedykowanymi portami sieci WAN, które można podłączyć do sieci standardów T1/E1. Moduł NetWare Enterprise Router 3.0 pracuje podobnie, ale obsługuje aż 16 portów sieci WAN.

Dwa kolejne moduły to WAN Extensions 3.0, który obsługuje sieci pakietowe standardów X25 i frame relay (przełączanie ramki), oraz SNA Extensions 3.0, który transportuje pakiety sieci SNA w sieciach bazowych opartych na protokołach TCP/IP i IPX. Moduł ten zapewnia też obsługę ruchu w odwrotną stronę, to jest przesyła pakiety sieci IPX, TCP/IP i AppleTalk przez sieci bazowe standardu SNA.

Router MPR 3.0 potrafi podłączyć z siecią bazową poprzez jeden port WAN odległą sieć LAN, składającą się z pięciu do dziesięciu stanowisk. Zaletą routera jest to, że ma już wbudowane wsparcie dla opracowanego przez Novell protokołu o nazwie NLSP (NetWare Link Services Protocol). Jest to bardzo wydajny protokół, posługujący się nowymi technologiami trasowania pakietów, co znacznie skraca czas trwania sesji między siecią bazową a odległymi sieciami LAN.

Wszystkie moduły są już dostępne i kosztują: NetWare BranchLink Router 3.0 - 995 USD, NetWare Enterprise Router 3.0 - 2495 USD, WAN Extensions 3.0 - 495 USD, SNA Extension 3.0 - 495 USD.


TOP 200