Modularne, zarządzane, zautomatyzowane

Architektura modularna zwiększa możliwości skalowania systemu i odporność na awarie, a także istotnie skraca szybkość wdrożenia. Jest ona coraz szerzej wykorzystywana również w przypadku infrastruktury centrum danych. Dotyczy to zarówno kompletnych rozwiązań jak i ich elementów, np. zasilaczy UPS lub systemów klimatyzacji.

Podstawą "cyfrowego świata" już w niedalekiej przyszłości będą "wielkie skrzynki", znane wcześniej pod nazwą centrów przetwarzania danych, wyposażone w mechanizmy umożliwiające zrobotyzowane samo-zarządzanie systemu. Takie futurystyczne opinie prezentują np. przedstawiciele Emerson Network Power. Obserwując kierunki rozwoju technologii trudno się jednak nie zgodzić, że są to przewidywania mające uzasadnienie.

Oferta praktycznie wszystkich firm znanych przed laty jako dostawcy systemów UPS (Uninterruptible Power Supply) ewoluuje w kierunku rozwiązań integrujących systemy klimatyzacji, monitoringu środowiska, a także oprogramowania umożliwiającego kompleksowe zarządzanie infrastrukturą centrum danych. Tego typu rozwiązania stają się sztandarową ofertą firm, dla których sama sprzedaż zasilaczy UPS i konkurowanie z producentami dalekowschodnimi stają się mało opłacalne.

Z drugiej strony większość dużych producentów sprzętu dla centrów danych zaczęła wprowadzać do oferty różnego rodzaju zintegrowane rozwiązania typu "data center in a box", których nieodłącznym elementem są systemy zasilania i chłodzenia z reguły wykorzystujące technologie opracowane przez firmy od lat specjalizujące się w tym zakresie.

Ale realizacja idei "wielkiej skrzynki" będzie wymagała w szczególności, by systemy zasilania i chłodzenia były tak elastyczne i skalowalne jak współczesne rozwiązania chmurowe. Inaczej mówiąc, gdy obciążenie sprzętu w centrum danych będzie się zwiększać lub przesuwać z jednych serwerów na inne, to również moc zasilania i chłodzenia powinna się automatycznie dopasowywać do bieżącej sytuacji. Na razie jest to idea, na której urzeczywistnienie trzeba będzie jeszcze poczekać.

Zwiastunem przecierającym drogę do takich rozwiązań są systemy modułowych centrów danych oraz przewidywany rozwój rynku oprogramowania typu DCIM (Data Center Infrastructure Management - zarządzanie infrastrukturą centrum danych).

Dokładne oszacowanie zapotrzebowanie na moc zasilania i chłodzenia oraz jej dynamiczne dopasowanie do zmieniających się wymagań jest trudne. W takich wypadkach, dobrym rozwiązaniem może być inwestycja właśnie w rozwiązania modułowe. Na przykład, w wypadku zasilaczy UPS, ich przeciążanie powoduje skrócenie czasu życia, a niedociążenie powoduje wzrost strat energii. Zastosowanie urządzeń o modułowej konstrukcji może być odpowiedzią na takie problemy. Urządzenia modułowe są jednak droższe, dlatego w praktyce zawsze warto przeanalizować czy skalowalny system zasilania awaryjnego jest właściwym rozwiązaniem z ekonomicznego punktu widzenia.

W przypadku systemów chłodzenia również dostępne są różne wersje konstrukcji o budowie modułowej. Są to szafy stelażowe ze zintegrowanymi systemami chłodzenia, oddzielne moduły chłodzące instalowane w rzędach obok szaf serwerowych lub urządzenia zintegrowane, które zawierają serwery, pamięci masowe, elementy sieciowe i oprogramowanie oraz własny system klimatyzacji. Te ostatnie rozwiązania mogą dodatkowo dać wymierne oszczędności ograniczając koszty planowania, integracji i wdrożenia kompletnej infrastruktury.

Modularne, zarządzane, zautomatyzowane


TOP 200