Modemy x2 i K56flex

O ile szybciej użytkownicy modemów x2 lub K56flex mogą przesyłać pliki?

O ile szybciej użytkownicy modemów x2 lub K56flex mogą przesyłać pliki?

Jeden z przeprowadzonych niedawno testów wykazał, że modemy x2 pracują wydajniej niż konkurencyjne modemy K56flex. Temat ten wywołał duże zainteresowanie wśród użytkowników intensywnie nawigujących po Internecie. Wyniki badań opublikował w marcowym wydaniu miesięcznika Boardwatch Magazine Jack Rickard.

Podczas testu 10 484 razy nawiązywano łączność z serwerami internetowymi, korzystając z modemów x2 firmy 3Com US Robotics. Okazało się, że w ponad 90% połączeń modemy odbierały dane (operacja download) z szybkością 42 Kb/s (+/- 5 Kb/s). Taki sam test przeprowadzony przy użyciu modemów standardu K56flex - wykorzystujących układy firmy Rockwell Semiconductor (10 325 połączeń) - wykazał, że w ponad 90% przypadków łącze pracowało z szybkością tylko 28,8 Kb/s (+/- 5 Kb/s).

Jack Rickard ocenia, że mniej niż 40% użytkowników korzystających z Internetu komunikuje się za pośrednictwem sieci LAN. Ponad 60% zaś nawiązuje łączność z domu za pomocą komutowanych połączeń telefonicznych - i to właśnie oni są najbardziej zainteresowani wydajną transmisją danych przez modemy.

Wiadomo, że wkrótce modemy x2 i K56flex będzie można zmodyfikować, instalując w pamięci nowe wersje oprogramowania, i przejść na standard V.90 (56 Kb/s). Nie dziwnego więc, wszyscy są zainteresowani tym, który modem będzie lepszy - x2 czy K56flex. Aby to rozstrzygnąć, przeprowadziłem intensywne konsultacje zarówno ze specjalistami z firm 3Com i Rockwell, jak i przedstawicielami redakcji miesięcznika Boardwatch Magazine.

Jack Rickard początkowo zamierzał analizować jedynie to, jak często użytkownicy Internetu odbierają sygnał zajętej linii przy próbach połączenia się z dostawcą usług. Dopiero zauważona podczas testów duża różnica wydajności między modemami x2 a K56flex skłoniła go do opublikowania wyników testu szybkości transmisji. Jack Rickard doszedł do wniosku, że powodem tych różnic są zjawiska określane jako digital impairments (cyfrowe osłabienia). Powodem ich występowania jest to, że cyfrowe łącza, sprzęgające centrale telefoniczne eksploatowane przez różne firmy, a także węzły dostępowe różnych dostawców usług internetowych, mają nieco inne parametry techniczne. Nie musi to oznaczać, że odbiegające od normy łącza pracują błędnie.

Nasuwa się pytanie, dlaczego łącza działają w różny sposób? Można wymienić kilka przyczyn: urządzenia telekomunikacyjne, produkowane przez różne firmy, pracują nieco inaczej. Za ten stan mogą być odpowiedzialne systemy konwersji, przetwarzające sygnały tworzone przez centrale amerykańskie na taką postać, aby odpowiadały standardom międzynarodowym, lub tzw. kradzione bity. Do tego ostatniego zjawiska dochodzi wtedy, gdy układy telekomunikacyjne wykorzystują jeden lub więcej przesyłanych bitów do własnego celu, np. do kontrolowania stanu łącza. Specjalista z Rockwell twierdzi, że za słabsze wyniki uzyskane przez modemy K56flex w teście Broadwatch Magazine odpowiedzialne są różnego rodzaju fluktuacje w cyfrowych łączach w miejscowości Littleton, gdzie Jack Rickard prowadził testy. Modemy K56flex są tak zaprojektowane, że sprawdzają tylko niektóre parametry łącza. Jeśli dowolny parametr uległ pogorszeniu, a modem K56flex nie mógł tego faktu odnotować, to wzrastała liczba błędów i spadała wydajność transmisji.

Specjaliści z firmy 3Com potwierdzają, że na zjawiska digital impairments można trafić w 25-30% cyfrowych łączach, sprzęgających centrale telefoniczne pracujące w USA. Ale 3Com testuje wytwarzane modemy x2 w ponad tysiącu różnych miejscach i dlatego wprowadzono rozwiązania, dzięki którym urządzenia dysponują mechanizmami, rekompensującymi dziesiątki tysięcy wszelkiego rodzaju kombinacji "cyfrowych osłabień".

Moim zdaniem - argumenty wysuwane przez Rockwell, że gorsze wyniki uzyskane przez modemy K56flex zostały spowodowane słabą pracą wykorzystywanego przy testach łącza, brzmią przekonywająco. Tezę, że łącze to tłumi sygnały, potwierdza też Jack Rickard. Ale należy także zgodzić się z opiniami specjalistów 3Com, iż sprzęt K56flex jest mniej odporny na niektóre zakłócenia występujące w obszarze cyfrowych łączy.

Wobec tego użytkownicy modemów x2 mogą już dzisiaj decydować się na aktualizację do standardu V.90. Jak twierdzą przedstawiciele 3Com, modem będzie wtedy pracować o 7-10% wydajniej. Aktualizacja jest dostępna bezpłatnie pod adresemhttp://www.3com.com/56k . Nie polecam natomiast tego działania użytkownikom modemów K56flex.

<hr size=1 noshade>Brian Livingston jest współautorem książki Windows 95 Secrets Gold i wielu innych pozycji o systemie Windows. E-mail: brian_livingston@infoworld.com

Na podstawie tygodnika InfoWorld, wydawanego przez IDG, opr. jch.