Modemy standardu V.92

Standard V.92 ma trzy podstawowe zalety: znacznie szybsze przesyłanie strumienia danych w kierunku od klienta do serwera (upstream) , skrócenie czasu nawiązania połączenia - tak zwane szybkie połączenie (quick-connect) oraz własność zawieszania transmisji (modem-on-hold). Pierwsze udoskonalenie może znacznie ulepszyć aplikacje, które były poprzednio uważane za niewykonalne.

Standard V.92 ma trzy podstawowe zalety: znacznie szybsze przesyłanie strumienia danych w kierunku od klienta do serwera (upstream) , skrócenie czasu nawiązania połączenia - tak zwane szybkie połączenie (quick-connect) oraz własność zawieszania transmisji (modem-on-hold). Pierwsze udoskonalenie może znacznie ulepszyć aplikacje, które były poprzednio uważane za niewykonalne.

Następne niewątpliwie będzie widziane jako podniesienie efektywności użytkowników pracujących w domu i w podróży.

Przeprojektowanie modulacji strumienia danych od użytkownika do serwera, z modulacji analogowej na modulację PCM (pulse code modulation), która zamienia sygnały analogowe na cyfrowe, stanowi najpoważniejszą zmianę i wymaga największego wysiłku. Podczas gdy standard V.90 oferuje szybkość przesyłania danych w kierunku od klienta do serwera maks. 33,6 kb/s, standard V.92 (używający modulacji PCM) oferuje 48 kb/s.

Najbardziej godnymi uwagi korzyściami mogą być: szybsze przesyłanie zbiorów, w tym poczty elektronicznej i grafiki, do serwerów oraz zapewnienie wystarczającego pasma dla połączeń telefonicznych VoIP, wideokonferencji odbywających się z niską szybkością i gier prowadzonych z wieloma partnerami w trybie online.

Jak to dziala

Jak to dziala

Zwiększenie wydajności rzutuje na skrócenie czasu połączenia. Ponadto maksymalizacja wykorzystania infrastruktury istniejących sieci przez zapewnienie wykonywania nowych aplikacji może przyczynić się do zmiany użyteczności sieci, przyczyniając się do zwiększenia wydajności biura. Troską administratorów sieci będzie przystosowane urządzeń końcowych pracujących dotąd z szybkościami charakterystycznymi dla V.90 do pracy z wydajnością V.92.

Obecnie stosowane przyjmują, że każde połączenie pochodzi z nowej lokalizacji. W rzeczywistości łączą wielokrotnie te same linie telefoniczne. Szybkie połączenie, dzięki użyciu informacji uzyskanych podczas wcześniejszych połączeń, skraca czas poświęcany przez modem na poznanie charakterystyk linii.

Nawiązywanie połączenia (handshake) przez modem V.92 zaprojektowano jako proces uczący się - inteligentny i elastyczny. Podobnie jak w przypadku strumieni z modulacją PCM cecha ta prowadzi do skrócenia czasów połączeń, przynoszącego również znaczne oszczędności.

Własność zawieszania połączeń pozwala modemom przerywać połączenie i trwać w bezczynności podczas podejmowania innego wywołania. Klienci mogą akceptować przychodzące wywołania bez zerwania połączenia. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Internetu lub sieci korporacyjnej bez straty wywołań telefonicznych lub wykonać połączenie telefoniczne bez przerywania pracy z przeglądarką. Eliminuje to konieczność instalowania w firmie dodatkowej linii telefonicznej.

Kombinacja szybkiego połączenia i zawieszania połączenia sprawia, że wznowienie wywołania danych przebiega szybciej i bardziej jednolicie. Ponadto serwery mają możliwość zawieszania, a nie przerwania połączeń użytkowników chwilowo bezczynnych. Modemy tego typu mogą znacznie podnieść QoS i zwiększyć wydajność pracowników.

Chociaż właściwość ta nie stanowi zagrożenia dla działających aplikacji użytkownika, to jednak administratorzy sieci mogą zachowywać się konserwatywnie w określaniu wpływu tego typu modemów na swoje sieci.

Decyzja o implementacji standardu V.92 w sieci będzie zależała od specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa i znajdującego się w nim wyposażenia. Implementacja standardu V.92 nie wpłynie na wzrost wymagań na przetwarzanie. Powinna ograniczyć się do udoskonalenia procedur zapamiętanych w pamięci EPROM (flash) albo ulepszenia oprogramowania. Jeśli posiadane wyposażenie może współpracować z protokołem V.90, to w większości przypadków powinno również dać się dostosować do V.92. Oczekuje się, że dostawcy usług dostępu komutowanymi liniami telefonicznymi do Internetu lub przez sieci VPN do sieci korporacyjnych będą implementować w swoich systemach protokół V.92.

W pierwszej kolejności powinien być zainstalowany w przedsiębiorstwie cyfrowy modem V.92, natomiast analogowe modemy klientów mogą być unowocześniane w miarę potrzeb. Dostępne są nowe komputery PC i laptopy z V.92, a klienci, którzy mają modemy oprogramowane lub typu flash, mogą zwiększyć szybkość transmisji nie ponosząc wysokich kosztów.

Być może najważniejszą zaletą standardu V.92 jest perspektywa uszczęśliwienia użytkowników komutowanych linii telefonicznych, za co każdy administrator sieci będzie ogromnie wdzięczny.