Modemy spod znaku 3Com

Dokonując połączenia firm 3Com i US Robotics zakłada stworzenie jednej oferty handlowej i jednego biura oraz integrację sieci sprzedaży.

Dokonując połączenia firm 3Com i US Robotics zakłada stworzenie jednej oferty handlowej i jednego biura oraz integrację sieci sprzedaży.

Choć planowane na czerwiec br. połączenie firm 3Com i US Robotics - dwóch gigantów rynku sieciowego - zostało już zatwierdzone przez amerykańskie władze federalne, nie ujawniono jednak, jak będzie wyglądała sieć sprzedaży obu firm, integracja biur, a przede wszystkim, jakie produkty znajdą się w połączonej ofercie handlowej. Wprawdzie 3Com zapowiedział, iż w ramach wspólnej organizacji funkcjonować będą trzy działy systemów: korporacyjnych (huby, przełączniki, routery i zarządzanie sieciami), operatorskich i klienckich dla sieci LAN i WAN, to jednak nie do końca wiadomo, jakie będzie przełożenie nowej struktury koncernu na jej przedstawicielstwa poza USA, w tym również w Europie. Połowa przychodów 3Com pochodzi ze sprzedaży poza USA, z tego większość przypada na rynek europejski.

"Po ostatnim spotkaniu w europejskiej centrali firmy w Monachium mogę powiedzieć tylko tyle, że dokładne plany poznamy dopiero w czerwcu" - stwierdził Wojciech Głownia, dyrektor polskiego przedstawicielstwa 3Com. W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, integracja struktur może przebiegać o tyle łatwiej, że oba przedsiębiorstwa działają na tych rynkach od niespełna dwóch lat. US Robotics wkroczył do Polski przed rokiem, a 3Com wprawdzie otworzył biuro już 2 lata temu, to jednak dopiero teraz przekształca własne przedstawicielstwo w spółkę prawa handlowego.

Zarówno 3Com, jak i US Robotics posiadają w Polsce po czterech dystrybutorów. Do grona dystrybutorów produktów US Robotics, do którego od początku należały firmy: Computer 2000 Polska, Scientific i Veracomp, dołączyła na początku marca br. wrocławska firma JTT Computer. Natomiast 3Com sprzedaje swoje produkty poprzez: Computer 2000 Polska, MSP/TH'system, System 3000 i Soft-tronik. Bez autoryzacji polskiego biura, produkty 3Com sprzedaje również .

Pod koniec maja br., wraz z zamknięciem roku finansowego, 3Com będzie odnawiał w Polsce swoje umowy dystrybucyjne. Na pewno jednak - jak zapewniają jego przedstawiciele - nie podpisze wtedy umów z polskimi dystrybutorami US Robotics. "Najwcześniej może to nastąpić pod koniec czerwca" - mówi Lech Tajkiewicz, odpowiedzialny w US Robotics za rynki: polski, czeski i słowacki. Jego zdaniem - zmiany będą następować w sposób ewolucyjny. W przypadku dystrybutorów US Robotics umowa dystrybucyjna odnawiana jest co roku.

Mariusz Kochański z krakowskiej firmy potwierdził, że firma liczy na otrzymanie dystrybucji produktów 3Com. O prawo do dystrybucji produktów sieciowych amerykańskiej firmy ubiegać się będzie też JTT Computer. Przedstawiciele zainteresowanych firm zwracają jednak uwagę na to, że dotychczasowe doświadczenia dowodzą, iż przyznawanie kontraktów dystrybucyjnych po fuzjach nie następuje automatycznie, ale najczęściej poprzedzone jest trudnymi negocjacjami.


TOP 200