Modemy SVD: głos + dane = nowe zastosowania

Na CeBIT '95 pokazano nowy rodzaj modemów o nazwie SVD. Pozwalają one na jednoczesną transmisję głosu i strumienia danych poprzez linię telefoniczną. Otwiera to pole dla nowych zastosowań oraz przywołuje do życia dawno zapomniane idee. Standaryzacja stwarza nadzieję na poprawną współpracę modemu nowego typu z produktami różnych firm (już na Targach modemy SVD wystawiało wielu wytwórców).

Na CeBIT '95 pokazano nowy rodzaj modemów o nazwie SVD. Pozwalają one na jednoczesną transmisję głosu i strumienia danych poprzez linię telefoniczną. Otwiera to pole dla nowych zastosowań oraz przywołuje do życia dawno zapomniane idee. Standaryzacja stwarza nadzieję na poprawną współpracę modemu nowego typu z produktami różnych firm (już na Targach modemy SVD wystawiało wielu wytwórców).

Co to jest SVD?

SVD jest terminem obejmującym dwa odrębne systemy: DSVD (Digital Simultaneous Voice/Data) - cyfrowy i ASVD (Analog Simultaneous Voice/Data) - analogowy. Modemy DSVD "pobierają" głos z aparatu telefonicznego i "wbudowują" go w strumień przesyłanych danych cyfrowych. Obecne modemy stosują do transmisji głosu prędkości 5,5-13 kb/s. Dla modemu V.34 pracującego z prędkością 28,8 kb/s, pozostaje więc 15,8-23,3 kb/s na transmisję danych. Jest to więcej niż oferowały modemy poprzedniej generacji. Modemy ASVD zostały wylansowane przez AT&T pod nazwą VoiceSpan. Przenoszą one jednocześnie transmisję cyfrową i głos dzięki zastosowaniu specjalnego modulatora. Cechuje je bardzo dobra wierność transmisji akustycznej, ale są znacznie wolniejsze od swego cyfrowego konkurenta (4,8 kb/s przeznaczone na dane przy obecności fonii).

Zazwyczaj użytkownik rozpoczyna rozmowę w klasyczny sposób, następnie modem zostaje uaktywniony ręcznie bądź automatycznie. Systemy zaprojektowano w ten sposób, by nie wymagały specjalnej obsługi. Abonent nie odczuwa, że poza transmisją głosu łączem przepływa cyfrowy strumień danych.

Przykłady zastosowań

Najczęściej przytaczanym przez entuzjastów przykładem jest telekonferencja, podczas której uczestnik może na ekranie monitora swego komputera osobistego zobaczyć dane zaczerpnięte z komputera rozmówcy. Umożliwiłoby to np. grupie prawników szybką redakcję kontrowersyjnego tekstu. W chwili obecnej istnieje już specjalne oprogramowanie pozwalające na zwoływanie tego typu telekonferencji.

Obecnie istnieje wiele systemów (zwłaszcza handlowych, finansowych i bankowych), w których informacja głosem prowadzi użytkownika poprzez kolejne etapy dokonywanej transakcji. Modem SVD pozwala na jednoczesny kontakt terminala klienta z serwerem usługi.

Strumień danych przekazywany modemem wcale nie musi pochodzić z komputera. Jego źródłem może być np. faks. Ostatnio popularny staje się system usług Faxback w którym abonent dzwoniący do automatycznej informacji, precyzuje swoje potrzeby (reagując naciskaniem na odpowiednie klawisze telefonu na ustne polecenia automatu) i otrzymuje szczegółową informację w postaci faksu.

Przyszłe wersje systemów operacyjnych będą miały wbudowaną współpracę z DSVD. Umożliwi to łatwe włączenie tego systemu w zakres aplikacji multimedialnych. Użytkownik uzyska szeroki dostęp do zasobów danych oraz nagrań fonicznych.

Trudno nie wspomnieć o całej klasie zastosowań jaką są gry komputerowe. Istnieją już programy umożliwiające wspólną grę wielu użytkowników. Teraz dochodzi do nich system najpopularniejszy - telefonia.

Przyszłość

Kanał danych DSVD może być wykorzystany do transmisji wizji (zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę obecne osiągnięcia w kompresji plików obrazu). Takie zastosowanie zamieni każdy mały komputer w wideotelefon - bez konieczności jego podłączania do ISDN. Ten typ transmisji jest w chwili obecnej przedmiotem standaryzacji przez ITU (Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200