Modelowanie obiektowe dla Borlanda C++

Opracowanie skalowalnej aplikacji za pomocą C++ wymaga dużego wysiłku.

Opracowanie skalowalnej aplikacji za pomocą C++ wymaga dużego wysiłku.

Wizualne środowiska do przygotowania aplikacji w C++, takie jak Microsoft Visual C++ czy Borland C++ Suite, są promowane przez producentów jako uniwersalne narzędzia przystosowane zarówno do prowadzenia małych projektów, jak i do opracowania dużych, skalowalnych aplikacji dla całego przedsiębiorstwa. Jednakże programiści napotykają ogromne trudności w powiązaniu kodu poszczególnych modułów i obiektów aplikacji z modelem działania przedsiębiorstwa czy modelem danych, opracowanych za pomocą narzędzi typu CASE lub pakietów do modelowania danych (np. Erwin firmy Logic Works, S-Designor firmy Powersoft czy narzędzi LBMS). W efekcie do opracowania dużych aplikacji chętniej korzystają z wizualnych pakietów programistycznych, takich jak PowerBuilder, Oracle Designer/2000 i Developer/2000, Informix NewEra czy Borland Delphi. Wada takiego podejścia ujawnia się w momencie przekroczenia zakresu możliwości narzędzi i trzeba je uzupełniać za pomocą kodu w języku niskiego poziomu, na ogół C++.

Borland zachęca do korzystania z pakietu Borland C++ Suite do opracowania dużych aplikacji przez połączenie go z pakietem do modelowania obiektowego Together/C++, opracowanym przez niemiecką firmę Object International Software Ltd. ze Stuttgartu we współpracy z amerykańskim oddziałem firmy Object International Inc.

Nowy pakiet o nazwie Borland C++ Development Suite with Design Tools 5.0 zawiera wszystkie narzędzia niezbędne programiście do analizy, projektowania, opracowania, uruchamiania i rozpowszechniania aplikacji.

Pakiet do modelowania danych Together/C++ jest zintegrowany z pakietem Borland C++, co umożliwia pracę nad kodem i modelem w jednym środowisku programistycznym. Together/C++ produkuje kod źródłowy C++ w miarę jak programista tworzy model działania aplikacji za pomocą techniki "przemieść i upuść" (drag-and-drop). Każdy aspekt modelu jest całkowicie zawarty w kodzie źródłowym, bez posługiwania się oddzielnym repozytorium informacji o obiektach; każda zmiana tego kodu odbija się automatycznie w modelu (i odwrotnie).

Together/C++

Pakiet Together/C++ zawiera trzy programy do modelowania obiektowego aplikacji, generacji kodu w C++ i tworzenia dokumentacji projektu.

Scenario View Editor służy do modelowania dynamiki obiektów: planowania ich wzajemnego oddziaływania, określania zależności i wykrywania brakujących przypadków.

Object Model Editor jest centralnym narzędziem pakietu pokazującym szczegóły aplikacji - klasy, atrybuty, operacje, dziedziczenie, połączenia i agregacje. może on być także używany do odtworzenia modelu na podstawie kodu istniejących aplikacji w C++. Jest to cecha szczególnie przydatna do zrozumienia idei leżących u podłoża aplikacji, opracowanych przez innych programistów (co zwykle jest niesłychanie praco- i czasochłonne).

W modelach opracowanych za pomocą Object Model Editora można dowolnie mieszać w jednym projekcie trzy notacje: Coad (Peter Coad jest prezesem Object International Inc.), OMT i Unified (wersja 0.8 opracowana przez Boocha i Rumbaugha).

Program Information Export służy do tworzenia dokumentacji bezpośrednio z kodu źródłowego aplikacji. Program pozwala na uzyskiwanie dokumentacji w formie plików RTF, HLP lub HTML.

Borland C++ 5.0 Development Suite

Jest to kompletne środowisko do opracowania aplikacji w językach C i C++ dla środowiska DOS, Windows 3.x, Windows NT i Windows 95 oraz aplikacji w języku Java dla Internetu. W skład pakietu wchodzi kompilator języka C++. Oprócz kompilatora dla środowiska 32-bitowego Windows NT i Windows 95, pakiet zawiera 16-bitowy kompilator Borland C++ do opracowania aplikacji w Windows 3.x i DOS, nową wersję biblioteki ObjectWindows Library (OWL) 5.0 oraz umożliwia korzystanie z bibliotek Microsoft Foundation Class (MFC) w wersjach 3.2 i 4.0 bez potrzeby zmieniania kodu źródłowego.

Dla ułatwienia opracowania aplikacji bazodanowych w pakiecie znajdują się narzędzia Visual DataBase Tools (VDBT). Elementy z VDBT przenoszone do interfejsu graficznego pozwalają na korzystanie z baz danych za pośrednictwem lokalnego motoru bazy danych Borland Database Engine lub oddzielnego produktu Borlanda SQL Links.

Moduł CodeGuard służy do wykrywania błędów w trakcie działania programów w Windows w wersji 16- i 32-bitowej. Ze środowiskiem zintegrowany jest moduł do kontroli wersji kodu źródłowego PVCS Version Manager (zmodyfikowany produkt firmy Intersolv). Moduł InstallShield Express służy do tworzenia dyskietek instalacyjnych programów dla Windows NT i Windows 95, dołączając automatycznie właściwe moduły wykonawcze, biblioteki i zasoby.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200