Modelowanie działalności

Polska Telefonia Cyfrowa wdrożyła oprogramowanie Aris do doskonalenia zarządzania firmą.

Polska Telefonia Cyfrowa wdrożyła oprogramowanie Aris do doskonalenia zarządzania firmą.

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (Era GSM) korzysta z oprogramowania Aris niemieckiej firmy IDS Prof. Sheer, do opisania wszystkich procesów biznesowych przeprowadzanych w tej firmie. Może nim być np. komunikowanie się z klientem, przyjęcie aktywacji czy rozliczeń z abonentami. Dotyczy to również nowych inwestycji, w tym planowania budowy sieci, wykonania projektu i jej eksploatacji.

Następnym etapem, który czeka Erę GSM, jest wykorzystanie nowego systemu do modelowania wszelkich zadań związanych z prowadzoną przez tego operatora działalnością. Ma to umożliwić np. symulowanie przyszłych zdarzeń, a co się z tym wiąże lepsze zarządzanie przedsiębiorstwem. Etap ten zostanie zrealizowany dopiero w połowie 1999 roku. Realizacja projektu odbywa się przy współpracy z firmą Softlan SA.

"Stosujemy już podobne narzędzie - Designer 2000 Oracle'a, chociaż odnosi się ono w większym stopniu do sfery informatycznej. Aris związany jest bardziej ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Odzwierciedla poszczególne zadania wraz z przypisanymi do nich konkretnymi działami, a nawet osobami. Możemy jednak importować informacje z Designera do Arisa i odwrotnie" - mówi Krzysztof Heller, dyrektor departamentu informatyki Polskiej Telefonii Cyfrowej. "Aris można uznać za swego rodzaju czapkę nad innymi systemami informatycznymi" - dodaje.

Z nowego systemu, oprócz pracowników departamentu informatyki, będą korzystać pracownicy działu zapewniania jakości (odpowiedzialnego za tworzenie ram i standardów procesów) i właściciele procesów (np. dział sprzedaży lub rozbudowy sieci). "Od strony informatycznej już widać, że wdrożenie nowego systemu dało nam możliwość udoskonalenia organizacji i zarządzania; pozwoliło ujednolicić procesy w firmie, zidentyfikować ich związki i powiązania poszczególnych działów" - mówi Krzysztof Heller. "Pozwoli to usprawnić działanie, a właścicielom poszczególnych procesów ułatwi monitorowanie ich przebiegu" - konkluduje.

Era stosowała już Visio - narzędzie dokumentujące jej procesy biznesowe i prowadzone inwestycje. Jednak były przedstawiane one jedynie w sposób graficzny. "Aris zapewnia znacznie bardziej zaawansowane funkcje. Oprócz wykresów także możliwość powiązania ich z konkretnymi informacjami czy danymi znajdującymi się w innych repozytoriach" - twierdzą pracownicy Polskiej Telefonii Cyfrowej.

Z wykorzystaniem narzędzi Arisa powstaje model firmy, który można przeanalizować. Pozwala to uzyskać informacje o stanie firmy, koniecznych zmianach, a następnie na dokonanie symulacji rozwoju po ich uwzględnieniu. W systemie tym odzwierciedlane są: zasoby materialne, struktura organizacyjna, osoby, materiały i procesy biznesowe. Uzyskane modele mogą być zapisane w postaci dokumentów HTML i umieszczane w sieci intranet, jak dzieje się to w Polskiej Telefonii Cyfrowej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200