Modele usługowe to przyszłość systemów IT

HP kusi swoimi rozwiązaniami obecnych i potencjalnych dostawców usług typu „aaS” prezentując ofertę elastycznych modeli wdrażania systemów oraz finansowania inwestycji i współdzielenia ryzyka biznesowego.

Na zorganizowanej 27 maja w Warszawie konferencji „Połączmy siły” HP przedstawiła biznesowe i techniczne elementy specjalnego programu partnerskiego adresowanego do firm świadczących lub planujących wprowadzenie do oferty usług typu aaS.

Transformacja rozwiązań IT w kierunku modeli usługowych to największa zmiana, którą można zaobserwować w ostatnich latach zauważa Ewa Zborowska, Research Manager z IDC Polska. Wynika to głównie ze ewolucji wymagań biznesu, który oczekuje szybszego niż dotąd wprowadzania nowych aplikacji, a jednocześnie minimalizacji kosztów.

Zobacz również:

  • HP naprawia błąd dotyczący kilku serii swoich komputerów

A w porównaniu do klasycznych rozwiązań wykorzystujących własny dział IT do rozwijania i wdrażania nowych aplikacji, największymi zaletami modeli usługowych określanych jako „aaS” (as a Service) są właśnie możliwość szybkiego dostarczenia nowych rozwiązań i ich umiarkowany koszt.

Jak na przykład wynika z badań IDC przeprowadzonych w USA procesy konsolidowania i optymalizowania systemów IT zostały przeprowadzone w większości firm. Dalsze zwiększanie efektywności i konkurencyjności wymaga innych pomysłów z których najbardziej efektywnym wydaje się obecnie wdrażanie systemów opartych na usługach.

Ale według badań IDC, w europejskich firmach średnio wciąż 55% budżetu IT jest przeznaczone na utrzymanie istniejącej infrastruktury teleinformatycznej, a tylko 45% na innowacje i wprowadzanie nowych aplikacji. W krajach Europy Wschodniej priorytetami są obniżanie kosztów i zwiększanie wydajności, ale do modeli aaS firmy wciąż podchodzą z rezerwą.

W Polsce jedną z największych, psychologicznych barier hamujących popularyzację modeli usługowych jest przekonanie, że „jesteśmy wyjątkowi” i wymagamy specjalnych rozwiązań – uważa Ewa Zborowska. Inaczej mówiąc oznacza to ograniczoną akceptację dla standardów zyskujących popularność na przykład w USA. W efekcie może to mieć w naszym kraju negatywne skutki wynikające z wolniejszej popularyzacji nowych, efektywnych i nowoczesnych modeli usługowych.

Można jednak oczekiwać, że bariery takie zostaną przełamane i również w Polsce tego typu model biznesowy zacznie się rozwijać w podobnym tempie jak na świecie (według IDC, prognozy wzrostu sa na poziomie ok. 13% rocznie).

Dlatego też, blisko 2 lata temu, HP opracowało specjalny program partnerski adresowany do firm świadczących lub planujących wprowadzenie do oferty usług opartych na modelu „aaS”.

Zdaniem przedstawicieli HP, w porównaniu do klasycznych form współpracy, zmienia on relacje z modelu klient-sprzedawca na partner-partner. W praktyce oznacza to wprowadzenie nowych elementów finansowania, współdzielenie ryzyka związanego z wdrażaniem nowych aplikacji oraz modelu udostępniania skalowalnej infrastruktury, którą można elastycznie dopasowywać do zwiększających lub zmniejszających się wymagań usługodawców na wydajność oraz pojemność systemu IT i to bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jak uważa Ewa Zborowska z IDC, ten program partnerski HP zawiera unikalne elementy w porównaniu do innych, podobnych ofert dostępnych na rynku.

Celem konferencji „Połączmy siły” była oczywiście promocja partnerskiego modelu HP i oferty firmy oraz szczegółowe zaprezentowanie jej biznesowych i technicznych aspektów.

Konferencja została podzielona na dwie ścieżki biznesową i techniczną. Pierwsza zawierała dwie prezentacje: „Flexible Capacity – środowisko dopasowane do zmieniających się potrzeb” oraz „Wszystko jest usługą. Nowy Styl IT”.

Modele usługowe to przyszłość systemów IT

FCS (Flexible Capacity Service) to rozwiązanie umożliwiające dopasowanie wydajności i pojemności systemu IT do bieżących wymagań i rzeczywistego, zmieniającego się popytu na usługi. HP zapewnia możliwość skalowania systemu zarówno w górę, jak i w dół.

Natomiast tematami ścieżki technicznej były: „Dlaczego chmurę od HP warto uruchomić na serwerach od HP?”, „Automatyzacja procesów wdrożenia i utrzymania urządzeń CPE w oparciu o HP Intelligent Management Center” oraz „Rozwiązania HP do przechowywania i zabezpieczania danych w modelu ITaaS”.

W konferencji udział wzięło ok. 50 przedstawicieli firm świadczących lub planujących wprowadzenie do oferty usług typu aaS. A jak wynika z analiz rynku prowadzonych przez HP, w Polsce jest obecnie przynajmniej blisko 100 takich przedsiębiorstw, które mogą być dla niej potencjalnymi partnerami. Obecnie do programu przyłączyło się już ok. 7 firm. Największą z nich jest Polkomtel, choć szczegóły dotyczące tego projektu nie zostały jeszcze publicznie ujawnione.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200