Model połączeń otwartych odciąża przełączniki ATM

Od lat stale poprawia się niezawodność infrastruktury sieci telefonicznych. Jedną z przyczyn jest to, że infrastruktura ta wspiera wiele protokołów i może przenosić różne rodzaje przekazu głosu na pojedynczej platformie.

Od lat stale poprawia się niezawodność infrastruktury sieci telefonicznych. Jedną z przyczyn jest to, że infrastruktura ta wspiera wiele protokołów i może przenosić różne rodzaje przekazu głosu na pojedynczej platformie.

Model połączeń otwartych odciąża przełączniki ATM

Jak to działa

Nowa architektura, nazwana modelem otwartych połączeń (open-call model), może udostępnić platformę przekazywania danych, która charakteryzuje się podobną elastycznością - dzięki temu każda usługa będzie w stanie sterować własnymi połączeniami poprzez platformę sieciową. Zamiast podejmować próbę odwzorowywania różnych rodzajów usług sygnalizacyjnych na styku pomiędzy ATM a rozmaitymi technologiami, architektura otwartych połączeń tworzy jednolitą strukturę sterującą dla wszystkich rodzajów ruchu.

Umożliwia to nowa generacja uniwersalnych przełączników, w których jedna strona połączenia jest kontrolowana przez programowy przełącznik sterujący połączeniem IP, a druga przez protokół MPLS (Multi-protocol Label Switching). Jeśli np. zamierzalibyśmy przesyłać głos przez sieci danych, takie jak linie DSL lub sieci kablowe, łącznie z innym ruchem wykorzystującym podstawowe usługi IP, to łącza głosowe powinny być sterowane przez coś, co rozumie ich naturę, np. protokół MGCP (Media Gateway Control Protocol).

W modelu otwartych połączeń platforma sterowania wieloma usługami staje się transparentna, otwarta na wszystkie rodzaje sterowania połączeniem - protokołu MGCP dla głosu, interfejsu PNNI (Private Network-to-Network Interface) dla ruchu ATM i protokołu MPLS dla IP. Są to technologie sygnalizacyjne, które mogą kontrolować połączenia w sieciach z zaimplementowanymi wieloma usługami. Stare systemy ATM znają tylko interfejs PNNI i zabezpieczenia statyczne (static provisioning), nowe generacje ATM natomiast będą dopuszczały różne usługi bez specjalnych ograniczeń.

Wszystkie obecnie opracowywane aplikacje mogą być rozszerzane i optymalizowane w celu dostosowania do stale zmieniającego się środowiska wielousługowego. Usługi sieci VPN, przechowywanie w pamięci podręcznej, bramy głosowe i zarządzanie przez abonentów mogą być kontrolowane lokalnie przez architekturę opartą na usługach sieci ATM i IP, wykorzystującą model otwartych połączeń. W ten sposób można również wesprzeć nowe technologie usług, implementując wszystkie wymagane przez nie techniki sygnalizacji.

Główną zaletą modelu otwartych połączeń jest to, że otwierając architekturę wielousługową, pozwala dostawcom usług elastycznie dopasowywać opcje technologiczne i biznesowe. Zmiany należy traktować i jako przejściowe, i jako trwałe, ponieważ model ten nie ogranicza wyboru technologii.

Otwarty model połączeń pozwala dostawcom usług bezpośrednio sterować elementami sieci i powiązać je z istniejącym systemem zarządzania siecią. Podczas gdy dotychczasowe platformy używają do celów zarządzania własnego interfejsu, który wymaga bramy do sieciowego systemu operacyjnego dostawcy, to model otwartych połączeń pozwala współdziałać bezpośrednio z tym systemem operacyjnym, używając protokołów otwartych, takich jak CORBA (Common Object Request Broker Architecture).

Elastyczność modelu otwartych połączeń pomaga pokonać przeszkody powstające przy przejściu z wielousługowego ATM do następnej generacji IP. Tworzy to bardziej elastyczne środowisko, w którym wewnętrzne sterowanie może pełnić usługi używając ATM lub każdej innej architektury transportowej.

Końcowy wniosek dla dostawców usług telekomunikacyjnych i producentów sprzętu jest taki, że stosunkowo łatwe jest jedynie otwarcie płaszczyzny danych dla ruchu wielousługowego. Aby naprawdę ułatwić zmianę, jakiej muszą ulec sieci publiczne, płaszczyzna sterowania tych produktów musi być otwarta. Pozwoli to na pełne wykorzystanie możliwości zarządzania oraz modeli sterowania i usług. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, to będzie możliwe łagodne przejście do przyszłych usług.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200