Mocny w Javie

AS/400, zaprojektowany jako system tzw. zaplecza, promowany jest teraz jako platforma e-biznesu.

AS/400, zaprojektowany jako system tzw. zaplecza, promowany jest teraz jako platforma e-biznesu.

Wielu osobom wydaje się, że AS/400 to system posługujący się nadal wyłącznie terminalami znakowymi, na których pracują "nudne" aplikacje do fakturowania, księgowania czy produkcji. Tak było, ale "wieki" temu. Dzisiejsze AS/400 przodują w testach wydajności VolanoMark, Specjbb 2000.

AS/400 pracujący pod kontrolą ostatniej wersji V4R5 systemu OS/400 jest pierwszym systemem, któremu udało się przekroczyć liczbę 100 tys. w teście wydajności VolanoMark. AS/400e model 840 z pamięcią 4 GB osiągnął wydajność 108 153 komunikatów na sekundę dla 200 jednoczesnych sesji połączeniowych.

VolanoMark jest testem napisanym w całości w Javie, emulującym grupę pogawędek w sieci, posługujący się trwałymi połączeniami i dużą liczbą wąt- ków systemowych. Klienci kolejno wysyłają komunikaty do uczestników grupy. Test podaje średnią liczbę komunika- tów przesyłanych w ciągu sekundy. Najlepszy wynik osiągnął 12-procesorowy AS/400, przesyłając 23 942 komuni- katy przy 20 tys. jednoczesnych połączeń. Liczba komunikatów niewiele się zmieniała, gdy liczba połączeń rosła z 400 do 20 tys.

Testowanie aplikacji

AS/400 był też sprawdzany w bardziej realistycznym teście. Test Specjbb 2000, opracowany przez konsorcjum SPEC (Standard Performance Evaluation), ocenia wydajność serwera w obsłudze trójwarstwowej aplikacji do rejestrowania zamówień w hurtowni. Symuluje wprowadzanie zamówień, sprawdzanie stanu zamówienia, płatności i inne transakcje. Trójwarstwowy test mierzy wydajność sprzętu i maszyny wirtualnej Java. Test pozwala na ocenę skalowalności platformy sprzętowej, efektywności kompilatora na bieżąco (Just-in-Time) maszyny wirtualnej oraz jej wydajności w usuwaniu nie używanych obiektów (garbage collection).

Podczas testów AS/400 - wyposażony w procesor nowej technologii półprzewodnikowej: krzem na podłożu izolującym (Silicon-on-Insulator - SOI) z połączeniami miedzianymi - uzyskał trzy najwyższe lokaty. 24-procesorowy AS/400e model 840 osiągnął wynik 80 348 operacji/s.

Przy dokładnej analizie wyników dla 2-, 4- i 8-procesorowych systemów AS/400 wyłania się ich unikalna cecha. Wprawdzie systemy RS/6000, Netfinity i inne uzyskały nieco lepsze wyniki, ale wykazują znacznie dłuższy czas transakcji. Wszystkie znane maszyny wirtualne Java (z wyjątkiem AS/400) zatrzymują operacje, gdy dokonuje się usuwania nie używanych obiektów. Tylko w AS/400 ta operacja odbywa się równocześnie z obsługą operacji biznesowych. Jeżeli więc nawet system Compaqa przewyższa wydajnością AS/400, to podaje prawie 3-sekundowy czas dokonywania transakcji, podczas gdy w AS/400 jest on pomijalnie krótki. W AS/400 czas transakcji jest najmniejszy i ten wynik do- tyczy zarówno systemu dwu-, jak i 24-procesorowego. (oprac. mł)


TOP 200