Mocne odbicie

Przyszłość ma barwy różowe

Badane firmy pytaliśmy o ważne trendy w IT, co może pomóc określić nowe obszary inwestycji teleinformatycznych. Najwięcej wskazań dotyczyło mobilności (21% ankietowanych przedsiębiorstw) i chmury (20%).

Komentarz

Adam Góral, prezes Asseco Poland

Informatyka jest i będzie głównym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej w wielu sektorach. Wciąż widzimy pozytywne perspektywy dalszego rozwoju rynku IT w Polsce i to dotyczy nie tylko rozwiązań przeznaczonych dla sektora Enterprise, ale także całego rynku konsumenckiego.

Skala naszego rynku nadal jest znacząco mniejsza niż rozwiniętych gospodarek zachodnich, ale wraz z bogaceniem się konsumentów i coraz bardziej powszechnym dostępem do internetu zapotrzebowanie na rozwiązania IT przez jednostki administracji publicznej i firmy będzie nadal z roku na rok rosło.

Dodatkowym motorem inwestycji w rozwiązania IT będą również fundusze Unii Europejskiej na lata 2014–2020, które mogą przyczynić się przede wszystkim do rozwoju e-administracji i większego wykorzystania informatyki w instytucjach publicznych od administracji samorządowej po rozwiązania centralne.

Według przewidywań analityków rynek IT powinien w Polsce rosnąć co najmniej dwa lub trzy razy szybciej od naszego PKB. Pomimo dużego rynku wewnętrznego, mam jednak nadzieję, że w przyszłych latach wiele firm polskich będzie podejmowało próbę eksportu swoich produktów i usług.

Rosnąca liczba zagrożeń wymusza zainteresowanie rozwiązaniami z dziedziny bezpieczeństwa (14% wskazań). Przedsiębiorstwa coraz wyraźniej zauważają potencjał leżący w big data (13%). Nie słabnie także zainteresowanie tematyką outsourcingu (10%).

Zobacz również:

42% odpowiedzi wskazuje, że w najbliższym roku tempo wzrostu całej branży IT utrzyma się na dotychczasowym poziomie. Aż 55% ankietowanych przewiduje, że będzie wyższe.

Jeszcze lepiej ankietowani oceniają perspektywy swoich firm. 83% spodziewa się poprawy koniunktury, a 17% prognozuje, że ich sytuacja się nie zmieni. Pesymistów brak – nikt nie wskazał możliwości pogorszenia się koniunktury.

Mocne odbicie

Mocne odbicie


TOP 200