Mocne odbicie

Sektorowe nadzieje

Największym rynkiem zbytu dla dostawców rozwiązań IT pozostaje administracja publiczna. Sprzedaż do tego sektora wyniosła w 2013 r. 2,58 mld zł. Administracja to w dodatku stabilny klient. W 2012 r. firmy z branży sprzedały do niej rozwiązania za 2 mld zł, w 2011 – za 2,4 mld zł, a w 2010 – za 2,06 mld zł. Można przewidywać, że ta sytuacja utrzyma się w kolejnych latach. Administracja w rozpoczynającej się unijnej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 stawia bowiem na szybki rozwój elektronicznych usług dla obywateli, które mają stać się kołem zamachowym całej gospodarki elektronicznej. Usługi te powinny przede wszystkim skłonić do aktywnego wykorzystywania internetu 10 mln Polaków, którzy nadal sieci nie używają.

Komentarz

Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

Z roku na rok do raportu „Computerworld TOP200” zgłasza się coraz więcej firm. Widać też wyraźnie, że branża osiągnęła poziom mocnego i stabilnego odbicia po okresie zahamowania, które było echem kryzysu.

Sektor ICT to ważny element dynamicznie rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego i globalnego rynku. Jako jedna z najbardziej innowacyjnych branż ma obecnie bardzo duży wpływ na operacje i efektywność w pozostałych sektorach gospodarki. Ostatnie trendy, takie jak chmura obliczeniowa czy mobilność, silnie wpływają na to, jak się komunikujemy i jak robimy biznes. Z kolei nowa perspektywa finansowa

2014–2020, postępująca modernizacja kraju, zwiększanie efektywności przedsiębiorstw oraz zauważalnie rosnąca skłonność do ekspansji zagranicznej pozwalają na prognozę stabilnego, a nawet zwiększonego zapotrzebowania na technologie teleinformatyczne.

Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwa z sektora produkcji informatyki i nowych technologii w latach 2010–2012 wprowadzały innowacje dwukrotnie częściej niż firmy z sektora produkcji i usług ogółem. W ICT najczęściej wprowadzano nowe lub ulepszone produkty. W całym sektorze ICT, podobnie jak w sektorze usług ICT, dominowała sprzedaż produktów nowych tylko dla przedsiębiorstw, natomiast w sektorze produkcji ICT przeważała sprzedaż produktów nowych dla rynku.

Gospodarka, w szczególności administracja publiczna i MŚP, wykazuje nadal niskie nasycenie technologiami ICT, co daje przestrzeń do rozwoju i wzrostu sektora. Na rynku istnieje wiele bodźców pobudzających zapotrzebowanie na technologie IT: miasta realizują nowe strategie ukierunkowane na mieszkańców (smart cities), w sektorze utilities finalizowane są duże inwestycje, np. w obszarze smart grid. Wdrażane są również horyzontalne projekty wielkoskalowe, takie jak fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych.

Rynek e-commerce rozwija się dynamicznie, wchodząc w nową fazę: m-commerce. Żyjemy w ciekawych czasach, w których dzięki silnej grupie polskich specjalistów IT i umacniających swoją pozycję rynkową firm z tej branży nasza gospodarka rośnie w siłę.

Dalszego monitorowania wymagają jednak kwestie związane z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w administracji i usługach publicznych. Z tego względu priorytetem Ministerstwa Gospodarki i wszystkich współpracujących z nim instytucji jest jak najpełniejsze uwzględnienie technologii ICT w strategiach działania i ich efektywna promocja.

Równie dużym sektorem dla dostawców IT była telekomunikacja (2,58 mld zł). Firmy z zestawienia CW TOP200 uzyskały przychody przekraczające 2 mld zł jeszcze ze sprzedaży do sektorów małych i średnich przedsiębiorstw (2,55 mld zł), bankowego (2,27 mld zł) i handlu (2,20 mld zł).

Zobacz również:

Bardzo silne wzrosty widać w sektorach utilities (licząc bez energetyki, dostawcy zwiększyli swoje przychody o 95%, przy czym w samej grupie firm obecnych w dwóch kolejnych edycjach CW TOP200 o 22%), w opiece zdrowotnej (76% i 65% w stałej próbie przedsiębiorstw) oraz w energetyce (75% i 22% w stałej próbie). Te branże pozostaną ważnym odbiorcą rozwiązań informatycznych także w kolejnych latach. Energetyka sporo inwestuje w inteligentne sieci i opomiarowanie, a ciągle ma jeszcze wiele do zrobienia (dotąd rozstrzygnięto przetargi tylko na 1,3 mln inteligentnych liczników). Służba zdrowia musi z kolei szybko wdrażać rozwiązania do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.


TOP 200