Mobilny pracownik w cenie

Od kilkuset milionów do ponad miliarda - tylu pracowników, już za dwa lata, ma wykonywać swoje obowiązki w sposób daleko wykraczający poza ramy tradycyjnego modelu biurkowego. Zmiana charakteru pracy na bardziej mobilny wymusza modyfikacje budżetów, inwestycje w nowoczesne urządzenia i systemy zabezpieczenia firmowej sieci. Z badań wynika, że optymalizacja czasu i kosztów działalności pracowników mobilnych może korzystnie wpłynąć na kondycję finansową przedsiębiorstwa, zwiększając jednocześnie jego efektywność.

Rosną w siłę

Znaczne rozbieżności w prognozach firm analitycznych dotyczących przyrostu pracowników mobilnych biorą się przede wszystkim z różnej definicji pracy na odległość. Przewidywania Forrester Research mówią o 397,1 mln takich pracowników w 2012 r. Dane IDC wskazują wartość trzykrotnie większą (1,19 mld w 2013 r.), ale obejmują praktycznie każdy aspekt biznesowej mobilności. Wśród trzech najważniejszych grup analitycy IDC wymieniają: pracowników okazjonalnie opuszczających swoje biuro, stale przebywających poza nim oraz osoby wykonujące powierzone obowiązki w domu.

Pierwsza kategoria jest dość obszerna i obejmuje między innymi osoby, które poświęcają na podróże i wyjazdy służbowe więcej niż 20% swojego czasu, ale ich podstawowym miejscem pracy pozostaje biuro. Zaliczyć do niej można kadrę zarządzającą, konsultantów, przedstawicieli handlowych niektórych branż, agentów ubezpieczeniowych itp. Do pierwszej grupy analitycy dołączyli także osoby przebywające głównie w biurze (mniej niż 20% czasu w podróżach) oraz pracowników, których mobilność ogranicza się do działań w obrębie korporacji czy kilku budynków (np. administratorzy IT, pomoc techniczna).

Kolejną, wyróżniającą się kategorią, są pracownicy stale się przemieszczający. Logistyka, transport, działalność usługowa, dostarczanie przesyłek to główne, choć nie jedyne, obszary, w których mobilność staje się kwestią podstawową.

W skład prognozowanego, ponad miliardowego zbioru pracowników mobilnych wchodzą także osoby wykonujące swoje obowiązki w domu. Z punktu widzenia firmy zaliczają się oni do pracowników zdalnych, traktowanych podobnie do tych zakwalifikowanych jako mobilni.

Podział dokonany przez analityków IDC wydaje się dobrze odzwierciedlać możliwości pracy na odległość i może być dobrą podstawą do wdrażania elementów szeroko pojętej mobilności w firmie. Konieczne zmiany obejmują bowiem nie tylko modyfikację organizacji pracy, lecz także odpowiednie zaplanowanie budżetów oraz sposób zabezpieczeń łączności z osobami przebywającymi poza firmą.

Specjaliści podkreślają, że wzrost znaczenia pracy na odległość nie wynika jedynie z zaistnienia odpowiednich przesłanek finansowych (zawirowania na rynkach światowych, cięcia kosztów, wzrost konkurencji) czy technicznych (znaczna podaż laptopów, smartfonów, netbooków ułatwiających pracę zdalną), ale przede wszystkim jest efektem ewolucji mentalnej, jaka zachodzi zarówno w umysłach pracodawców, jak i zatrudnionych.


TOP 200