Mobilność we krwi

Meritum Bank buduje strategię biznesową, uwzględniając innowacyjne technologie. Jako pierwszy bank w Polsce umożliwił klientom otwarcie konta poprzez aplikację w smartfonie. Jest pionierem bankowości głosowej, którą rozwija razem z trójmiejskimi firmami IT.

Computerworld Lider Informatyki 2014

Wydanie Computerworld poświęcone prezentacji wyników konkursu Lider Informatyki 2014 można bezpłatnie pobrać w formacie PDF: Computerworld Lider Informatyki 2014.

Pod obecną nazwą bank działa od 2009 r. „Od 2008 r. rozwijamy ofertę produktową i dystrybucję, wykorzystując nowoczesne technologie. Każda usługa i produkt muszą być dostosowane do kanałów zdalnych. Produkty czy procesy nie są wdrażane do kanałów offlinowych bez udziału online. Bank ma to już we krwi” – tłumaczy Małgorzata Adamczyk, odpowiedzialna za bankowość elektroniczną w Meritum Banku.

Efekty wdrożenia

Z bankowości głosowej korzysta już 71% użytkowników.

Średnio na użytkownika przypadają 23 komendy głosowe.

Około 21% korzysta z funkcji głosowych regularnie, składając klika komend tygodniowo.

Online przed, w trakcie i po…

Bartosz Chytła, prezes, Meritum Bank

Pion Informatyki skutecznie wsparł ideę biznesową, bo dzięki temu rozwiązania technologiczne spełniają wszystkie założenia biznesowe i realizujemy zakładane cele. To wszystko było możliwe dlatego, że w niewielkim banku, z płaską strukturą, droga od strategicznego pomysłu, poprzez opisanie go w formie specyfikacji funkcjonalnej, do wdrożenia i integracji z naszymi obecnymi systemami jest bardzo krótka.

Budując bank mobilny, Meritum przyjął założenie, że aplikacja ma umożliwić klientowi funkcje dostępne przez przeglądarkę. Żeby korzystać z aplikacji, nie trzeba być klientem bankowości internetowej. „Mamy zaimplementowany proces potwierdzania tożsamości online. Mając naszą aplikację, wypełniając bardzo prosty formularz, w 15 minut można założyć i aktywować konto, w pełni mobilnie. To możliwość dla klientów indywidualnych i dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Od mikroprzedsiębiorców także nie wymagamy żadnych dokumentów. Sprawdzamy te dane wewnętrznie” – mówi Marcin Kusznier, project manager bankowości mobilnej, Meritum. Podkreśla, że to wyjątkowe rozwiązanie na rynku. „Wypełnienie wniosku o konto wiąże się z koniecznością podania pewnej ilości danych. Dlatego wpadliśmy na pomysł, żeby wykorzystać do tego technologię OCR. Wystarczy zrobić zdjęcia dowodu osobistego z dwóch stron, a system odczyta z nich dane i wpisze je do formularza”.

Zobacz również:

Marcin Kusznier dodaje, że pieniądze i dane klienta są w pełni bezpieczne, bo funkcja ta nie zastępuje potwierdzenia tożsamości.

Gadające konto

Grażyna Musiatowicz-Podbiał, odpowiedzialna za Pion Informatyki, Meritum Bank

Ten projekt był i jest dla nas ważny. Dużo nas nauczył. Wiele elementów technologicznych i procesowych zastosowaliśmy w nim po raz pierwszy. Pod względem doboru partnerów do współpracy zastosowaliśmy połączenie doświadczonego partnera i innowacyjnego start-up’u.

Skoro wykorzystano w ten sposób możliwości telefonu w zakresie robienia zdjęć, kolejny krok oznaczał wykorzystanie tego, że telefon „słucha” i „mówi”. Po analizie m.in. Prawa bankowego, Ustawy o ochronie danych osobowych i ustawodawstwa europejskiego, zdecydowano o budowie rozwiązania opartego na infrastrukturze banku, wykorzystującego te same kanały komunikacji i zabezpieczenia jak pozostałe dane przesyłane na linii bank – aplikacja użytkownika na smartfonie.

Zabezpieczenia te obejmują m.in.: szyfrowanie całości komunikacji z wykorzystaniem sprzętowo-terminowanego protokołu SSL, objęcie komunikacji monitoringiem włamań (IDS), redundantność i dodatkowe mechanizmy autoryzacji komunikacji.

Zostały zaimplementowane system rozpoznania mowy Moonlight gdyńskiej firmy VoiceLab i system syntezy mowy Ivona gdyńskiej firmy IvoSoftware (firma wchodząca w skład grupy Amazon).

Dekoder mowy Moonlight pracuje na bazie niejawnych łańcuchów Markowa i programowania dynamicznego. Model akustyczny wykorzystywany w dekoderze powstał na bazie 4 tys. godzin nagrań pochodzących od 3 tys. mówców, co daje największą bazę polskiego języka mówionego na świecie. Baza jest zbalansowana na poziomie trójgłosek, tak aby pokryć wszystkie dźwięki mowy polskiej. Definicje rozpoznawanych komend (tzw. gramatyki) wykorzystywane w dekoderze Moonlight są zgodne ze standardem 1.0 SRGS organizacji W3C.

Klient może głosem wykonać ponad 60 różnych funkcji. Odpowiedź na zapytanie o saldo aplikacja pokazuje na ekranie, ale pozostałe informacje przekazuje głosem. Aplikacja rozpoznaje wyrażenia nie tylko z literackiej polszczyzny, ale także określenia potoczne, slangowe, nawet jeżeli mówiący ma silny obcy akcent.


TOP 200