Mobilność, specjalizacja, analityka - najważniejsze wyzwania w rozwoju ERP

Rozmowa z Alastairem Sorbie prezesem korporacji IFS

Mobilność, specjalizacja, analityka - najważniejsze wyzwania w rozwoju ERP

Alastair Sorbie

Barbara Mejssner: Jaka jest obecna dynamika rynku rozwiązań ERP na świecie? Co się zmienia na rynku w porównaniu do poprzednich lat? Jak wygląda sytuacja w Europie Środkowej i Wschodniej? Jak rynek polski wypada na tle rynków regionalnych i globalnych?

Alastair Sorbie: Pomimo trudnych warunków makroekonomicznych rynek aplikacji biznesowych wykazywał w 2013 roku powolny, ale stały rozwój na poziomie około 5 procent. Według prognoz firmy analitycznej Gartner rozwój rynku rozwiązań ERP utrzyma się na tym poziomie także w 2014 roku.

Zobacz również:

Polska była pierwszym krajem poza Skandynawią, w których firma IFS rozpoczęła działalność. Pierwszym klientem IFS na polskim rynku była Elektrownia Łaziska, należąca obecnie do TAURON Wytwarzanie SA. Obecnie IFS Poland jest jednym z głównych dostawców systemów ERP dla sektora energetyki wytwórczej. Nasz oddział w Polsce, obsługujący 215 klientów, ma dla korporacji IFS duże znaczenie, a Polska jest dla nas jednym z ważniejszych rynków w Europie. Zespół konsultantów IFS Poland posiada unikatowe kompetencje dotyczące różnych branż, a firma zdobyła uznanie klientów nie tylko w sektorze energetyki i użyteczności publicznej, ale także w przemyśle, np. obróbce stali, produkcji maszyn czy branży meblarskiej.

BM: Jakie są główne kierunki rozwoju systemów IFS w najbliższych latach?

AS: Będziemy nadal ściśle współpracować z klientami i rozwijać rozwiązania biznesowe, wspierając przedsiębiorstwa w zarządzaniu zmianami. Koncentrujemy się przede wszystkim na rozwoju w trzech kluczowych obszarach: planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) oraz zarządzania usługami serwisowymi (ESM). Spodziewamy się również, że nastąpi zwiększenie nakładów inwestycyjnych w obszarze rozwiązań mobilnych, ułatwiających działalność na rynkach globalnych.

BM: Jak IFS ocenia rok 2013 w kontekście współpracy z klientami na całym świecie?

AS: Rok 2013 był bardzo udany dla IFS — pozyskaliśmy wielu nowych, znaczących klientów. Wśród nich są m.in. linie Emirates, jedne z najszybciej rozwijających się międzynarodowych linii lotniczych, które wybrały rozwiązanie IFS do obsługi nowego centrum remontów silników w Dubaju, firma Sun International z branży gier i rekreacji oraz firma IHC Merwede będąca światowym liderem na rynku wysokowydajnych pogłębiarek i jednostek górnictwa morskiego oraz ich wyposażenia. To dla nas wielki sukces, który osiągnęliśmy dzięki ogromnemu wysiłkowi całego zespołu IFS.

BM: Według danych firmy IDC przedsiębiorstwa przeznaczają 10% swoich budżetów na wdrażanie mobilnych rozwiązań ERP. W których obszarach jest największe zapotrzebowanie na takie rozwiązania? Jak wpływa to na strategię produktową firmy IFS zwłaszcza dotyczącą wyzwań związanych z mobilnością?

AS: Rozwiązania mobilne są dla nas kluczowym obszarem, coraz więcej klientów przeznacza sporo środków na inwestycje w mobilność. Na naszym rynku są dwa rodzaje użytkowników, którym zależy na zwiększeniu roli mobilności w oprogramowaniu biznesowym. Pierwszym z nich są użytkownicy okazjonalni, od czasu do czasu potrzebujący zdalnego dostępu do systemu ERP. Druga grupa to uczestnicy mobilnych procesów biznesowych, dla których mobilność w przedsiębiorstwie jest sprawą kluczową.

Nasza strategia rozwoju produktów mobilnych obejmuje rozwiązania biznesowe dla wszystkich grup, zarówno dla użytkowników okazjonalnych (np. pracowników w podróżach służbowych), uczestników mobilnych procesów (np. techników działających w terenie, dla których mobilność jest sprawą kluczową), jak i dla użytkowników transakcyjnych (specjalistów, którzy muszą mieć zapewniony dostęp do pełnej funkcjonalności systemu ERP z poziomu tabletu).

Traktujemy mobilność jako element kompleksowego rozwiązania, wbudowanego w pakiet ERP. Dzięki wieloletnim doświadczeniom branżowym nasza firma tworzy aplikacje, które wnoszą rzeczywistą wartość biznesową. Świadczy o tym na przykład niedawne nabycie firm Metrix i 360 Scheduling, które wzmocniło naszą pozycję na szybko rozwijającym się globalnym rynku aplikacji mobilnych i zarządzania usługami serwisowymi.

BM: Czy mobilność może przekładać się na wzrost produktywności w firmach produkcyjnych?

AS: Tak, rozwiązania mobilne mogą zwiększyć produktywność firmy w wielu obszarach, takich jak: gospodarka magazynowa, zarządzanie zakupami i obsługa zamówień klientów, zarządzanie jakością, zarządzanie usługami serwisowymi w terenie, remonty oraz sprzedaż, poprzez zapewnienie pracownikom firmy dostępu do informacji z każdego miejsca.

BM: Kolejnym wielkim wyzwaniem dla branży IT są rozwiązania związane z Big Data oraz analityką biznesową. Według firmy Deloitte nawet małe i średnie przedsiębiorstwa będą analizować duże zbiory danych. Czy sięgną one po rozwiązania zaprojektowane z myślą o dużych przedsiębiorstwach?

AS: Rozwiązania związane z Big Data i Business Analytics są ważne, ale ich praktyczne zastosowanie w przedsiębiorstwie zależy od sytuacji rynkowej oraz sposobu wykorzystania danych. Na przykład w przypadku firm zorientowanych na konsumenta masowego, pracujących w ograniczonym czasie realizacji zamówień i wytwarzających wyroby w krótkich seriach produkcyjnych, przewidywanie przyszłych zachowań konsumentów na podstawie Big Data zapewnia im przewagę konkurencyjną. Natomiast w przedsiębiorstwach stosujących tradycyjny proces produkcji, często przy dłuższym czasie realizacji i bardziej przewidywalnych zachowaniach klientów, rozwiązania do obsługi Big Data mogą odgrywać mniejszą rolę.

Firma IFS stale bada wpływ nowych technologii na działalność klientów, poszukując sposobów na dostosowanie swoich rozwiązań. W dziale IFS Labs – naszym wewnętrznym think tanku − testujemy szereg projektów również w obszarach Big Data / Business Analytics w kontekście rozwiązań ERP.

BM: Firma IFS koncentruje się na określonych sektorach przemysłowych, takich jak energetyka, lotnictwo, przemysł obronny i samochodowy, szeroko rozumiana produkcja, zarządzanie majątkiem i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Czy taka specjalizacja będzie wymagana na rynku rozwiązań ERP w przyszłości?

AS: Analitycy często mówią, że dojdzie do bardziej wyraźnego podziału pomiędzy dużymi i wszechstronnymi rozwiązaniami ERP a takimi, które są przeznaczone dla konkretnych obszarów strategicznych i skierowane na określone procesy. W IFS kilka lat temu wybraliśmy drogę specjalizacji, skupiając się na kluczowych procesach biznesowych, w których firma miała największe osiągnięcia. Jest to zrozumiałe dla rynku i potwierdzone przez firmy analityczne, takie jak firma Gartner, która w trzech raportach „Magic Quadrant” nadała firmie IFS tytuł lidera i wizjonera.


TOP 200