Mobilność przyszłości: AirWarch Connect 2014

Wykorzystanie urządzeń mobilnych stało się codziennym doświadczeniem setek milionów ludzi na całym świecie. Oczywiste jest zatem, że przedsiębiorcy będą na coraz szerszą skalę wykorzystywać wynikające z tego możliwości, a dostawcy IT - oferować produkty umożliwiające organizacjom rozwój firmowych rozwiązań mobilnych.

Mobilność to znany trend, głęboko zmieniający sposoby wykorzystywania technologii informacyjnych przez konsumentów, a co za tym idzie - wpływający mocno na procesy biznesowe przedsiębiorców, którzy muszą zaadaptować się do nowej sytuacji. Urządzenia mobilne otworzyły zupełnie nowe kanały komunikacji, sprzedaży czy kontroli nad działaniami pracowników. Tym bardziej warto zdać sobie sprawę, że jeszcze nie tak dawno temu za niesamowite novum uważano możliwość odbierania i wysyłania maili na telefonach. Co wynika z szybkiego rozwoju rynku urządzeń mobilnych, i jak bardzo zmieni to przedsiębiorstwa?

Trendy wywodzące się z mobilności

Podczas panelu otwierającego tegoroczną edycję AirWatch Connect, prezes i założyciel firmy, John Marshall, rozpoczął od nakreślenia strategicznych priorytetów właściciela AirWatch, firmy VMware, na najbliższe lata. Trzy wskazane przez niego punkty to end-user computing, chmura obliczeniowa w modelu hybrydowym oraz definiowane programowo centra danych (Software-Defined Data Center).

Mobilność przyszłości: AirWarch Connect 2014
Wskazane priorytety są w prostej linii wynikiem efektów, jakie zdaniem AirWatch wywierają możliwości oferowane przez urządzenia mobilne na sposobach wykorzystania ICT. VMware zakłada, że w niedalekiej przyszłości aplikacje staną się w dużej mierze niezależne od warstwy sprzętowej (Device Independent), tradycyjne komputery typu PC będą zaś jedynie kontenerami służącymi do obsługi zwirtualizowanych środowisk pracy. Hybrydowa chmura obliczeniowa wrośnie głęboko w architekturę IT przedsiębiorstw pod postacią spiętych ze sobą aplikacji pochodzących ze środowisk chmur publicznych oraz bezpiecznych chmur tworzonych wewnątrz firm. Trendom tym towarzyszyć będzie przy tym stopniowe upraszczanie aplikacji biznesowych oraz zmiany w modelu finansowania, zmierzające ku różnego rodzaju formułom outsourcingowym, wyrosłym z usługowego rozumienia zadań nowoczesnych działów informatyki (IT-as-a-Service). Skomplikowane modele licencjonowania rodem z lat 90-tych XX wieku są zdaniem prezesa Marshalla nie przystają do obecnych czasów, a w dłuższej perspektywie są nie do utrzymania.

Transformacja biznesu

Szef AirWatch nie uniknął zrozumiałego chwalenia się wynikami firmy, która od ostatniej edycji organizowanej przez siebie konferencji niemal podwoiła portfel klientów, zwiększając ich liczbę z ok. 7 tys. w roku ubiegłym do ponad 13 tys. obecnie. Czy ma to jakieś znaczenie z punktu widzenia biznesu? Prawdopodobnie tak, bowiem jest to potwierdzenie tezy, wedle której mobilność staje się pożądaną formułą funkcjonowania IT w firmach i osiągania zupełnie nowych możliwości biznesowych tam, gdzie wcześniej ich nie było. Pęd przedsiębiorstw ku wdrażaniu rozwiązań mobilnych wyraźnie wskazuje również szybko zwiększająca się liczba związanych z nimi projektów, zgłaszanych do corocznie organizowanego przez Computerworld konkursu Lider Informatyki. Coraz częściej finaliści i zwycięzcy konkursu zawdzięczają sukces projektom, których doskonałe efekty biznesowe są wynikiem kreatywnego zastosowania platform mobilnych. Rola skierowanych do biznesu aplikacji wykorzystujących smartfony i tablety rośnie, i nic nie zapowiada, aby trend ten uległ zmianie.

Rozwój technologiczny

Radykalne zmiany biznesowe nie byłyby możliwe, gdyby nie konsekwentnie rozwijane systemy zarządzania urządzeniami mobilnymi (Mobile Device Management), pozwalające zapanować nad realizacją polityk związanych z wdrażaniem mobilności oraz bezpieczeństwem firmowych danych przetwarzanych na urządzeniach mobilnych. Obecnie systemy typu MDM określają reguły dostępu i działania wewnątrz organizacji poprzez zarządzanie całymi urządzeniami mobilnymi bądź na zasadzie konteneryzacji wybranych aplikacji, polegającej na odseparowaniu osobistych aplikacji użytkownika od tych przeznaczonych do wykorzystania w pracy w oparciu o firmowe dane.

Zapowiedzianą przez AirWatch ważną zmianą technologiczną będzie stopniowe odchodzenie od konteneryzacji całych aplikacji na rzecz używanych przez nie danych oraz wzrastająca integracja między nimi na poziomie grup aplikacji. Co dalej? W zakresie bezpieczeństwa konieczne będzie zejście na poziom danych, a co za tym idzie, dostarczanie go chmurowo na rzecz wszystkich platform wykorzystujących wrażliwe informacje (formuła Encryption-as-a-Service). Użytkownik nie będzie wyznaczał uprawnień oddzielnie dla każdej z aplikacji, ale wskazywał rodzaje i grupy tych, które dysponować będą dostępem do określonych danych. Wszystko to wymagać będzie ponownego przemyślenia sposobów współpracy firmowych systemów IT i daleko głębszej integracji między nimi. Aby to zapewnić, według AirWatch konieczne będzie przejście na definiowane programowo sieci i centra danych, dynamicznie i wydajnie kierujących ruch na wiele platform na raz.

Awangarda współczesnego IT

Konferencja AirWatch Connect 2014 zgromadziła kilkuset uczestników – w tym ogrom przedsiębiorców z 30 krajów – żywotnie zainteresowanych sposobami przekuwania mobilności w twarde przewagi biznesowe. Trend ten to według AirWarch forpoczta gruntownych zmian, jakie w perspektywie nadciągających lat zmienią sposoby funkcjonowania IT w przedsiębiorstwach. Firma podejmuje współpracę z licznymi partnerami z branży IT (m. in. SAP, Capgemini, Google) oraz rozwija swoje produkty w oparciu o przedstawioną przez swojego CEO spójną narrację. Według Gartnera, w niedalekiej przyszłości aplikacje biznesowe będą tworzone najpierw z myślą o urządzeniach mobilnych, a dopiero potem dostosowywane do tradycyjnych desktopów. AirWatch wydaje się być przygotowany na taką zmianę. Co więcej – czeka na nią.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200