Mobilność i chmura w centrum biznesu

Wschodzące dziś trendy w zakresie technologii informatycznych już za kilka lat mają odgrywać kluczową rolę w zastosowaniach biznesowych. Zespoły IT muszą już dziś przygotować się na wyzwania przyszłości.

Według ekspertów w ciągu kilku kolejnych lat w firmach coraz silniejsze staną się naciski na zapewnienie mobilnego dostępu do informacji i aplikacji, wzrosną też wyzwania związane z ilością danych, które trzeba przetwarzać. "Zadaniem osób odpowiedzialnych za technologię jest przewidywanie. Rozwiązania budowane dzisiaj będą używane w kolejnych latach. Jednocześnie rosło będzie znaczenie informatyki jako źródła konkurencyjności biznesu" - mówił Eyal Pfeifel, dyrektor ds. technologii w firmie Magic Software podczas tegorocznego Kongresu Lidera Informatyki. Według niego największy wpływ na rozwój biznesowych narzędzi informatycznych odegrają w kolejnych latach kolejno: cloud computing, przetwarzanie in-memory oraz dążenia do zwiększenia mobilności. Postępować ma popularyzacja hybrydowych chmur obliczeniowych, które stanowią połączenie klasycznych środowisk informatycznych z rozwiązaniami dostarczanymi w modelu usługowym. Fakt ten ma potęgować wyzwania związane ze skuteczną integracją rozwiązań IT, zapewnieniem ich nieprzerwanego działania, a także sprawnym zarządzaniem umowami i relacjami z dostawcami usług cloud. Z kolei technologia in-memory ma odgrywać kluczową rolę w podnoszeniu wydajności i skalowalności systemów informatycznych. Z analiz firmy Gartner wynika, że do 2014 roku dwie na trzy aplikacje biznesowe użytkowane w firmach z całego świata będą wykorzystać mechanizmy in-memory jako technologii pozwalającej podnieść wydajność i skalowalność niezbędne w obliczu nieustannego wzrostu ilości danych biznesowych.

Z analiz firmy Gartner wynika także, że w 2015 roku na każdą nową aplikację biznesową dla komputerów stacjonarnych przypadać będą aż cztery narzędzia mobilne. Eksperci spodziewają się, że już za trzy lata większość nowych aplikacji biznesowych będzie wspierać zastosowania mobilne. Za zwiększeniem liczby narzędzi mobilnych przemawiać ma m.in. uproszczenie procesu rozwoju oprogramowania. "Najlepszym przykładem zmian zachodzących na rynku rozwiązań mobilnych jest telefon Apple. Kto pamięta dziś, że pierwszy iPhone nie pozwalał na instalowanie żadnych aplikacji dodatkowych i posiadał tylko funkcje wbudowane w system. Koncepcja serwisu App Store została wcielona w życie dopiero wraz z drugą generacją urządzenia" - dodaje Eyal Pfeifel. Według niego nieuniknione są też zmiany podejścia niezbędne w obliczu rosnących oczekiwań w zakresie swobody wyboru rozwiązań IT wykorzystywanych do codziennej pracy.

"Wypada wobec tego już dzisiaj zastanowić się jaki potencjał dla naszej firmy wynika z możliwości wykorzystania mobilnych narzędzi biznesowych" - podkreślał Eyal Pfeifel. Wtórował mu Mike Schutz, dyrektor generalny działu marketingu produktów rodziny Windows Server. "Odpowiadając na potrzeby rynku chcemy być pewni, że definiując kierunki rozwoju naszych systemów uwzględniamy wszystkie trendy wpływające na zastosowania IT w biznesie" - zapewnia Mike Schutz. Jego zdaniem istotną rolę w kształtowaniu korporacyjnych środowisk IT odegra w kolejnych latach również rosnąca popularność serwisów społecznościowych. Internetowe społeczności mają wpływać m.in. na rozwój nowych rodzajów narzędzi biznesowych i stanowić dodatkowe źródło danych przydatnych w prowadzeniu działalności. "Duże znaczenie ma fakt, że wszystkie trendy wpływają na rynek w jednym czasie. Z perspektywy korporacyjnych działów IT oznacza to konieczność walki na wielu frontach jednocześnie" - mówi Mike Schutz. W dłuższej perspektywie kluczowym zdaniem narzędzi informatycznych pozostanie szybkie dostarczanie właściwych informacji, które dostarczone osobom decyzyjnym pozwolą na sprawne podejmowanie decyzji biznesowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200