Mobilność 2.0+

Pomimo zawirowań w światowej gospodarce, nie słabnie tempo transformacji sieci komórkowych i związanych z nimi usług. Zmienia się przede wszystkim zapotrzebowanie klientów, którzy oczekują szybkiego dostępu do sieci, integracji urządzeń mobilnych z sieciami społecznościowymi i szerokiej oferty multimedialnej. Według prognoz już w 2012 r. zacznie się proces systematycznego spadku popytu na usługi stricte głosowe GSM, będące niegdyś największym atutem sieci.

Sieci komórkowe nastawione na przesyłanie danych

Ilość danych transmitowanych przez sieci mobilne rośnie w niemal geometrycznym tempie. Specjaliści koncernu Ericsson (raport "Traffic and Market Data Report", listopad 2011) szacują, że w latach 2011-2016 wzrośnie ona dziesięciokrotnie. Fakt ten już obecnie zmusza operatorów do inwestowania w nowoczesne rozwiązania, związane głównie z rozwojem sieci HSPA (High Speed Packet Access), docelowo zmierzające w kierunku technologii 4G/LTE (Long Term Evolution).

Jeszcze kilka lat temu eksperci zajmujący się telekomunikacją mobilną podkreślali, że rozwój szybkich sieci może być opóźniany przez brak odpowiednich urządzeń przeznaczonych dla końcowego użytkownika (CPE - Customer Premises Equipment). Analitycy GSA potwierdzili, że pod koniec października br. na rynku dostępnych było 197 urządzeń z wbudowanymi modułami do transmisji danych w sieciach LTE (trzykrotnie więcej niż w lutym 2011 r.). Wśród rozwiązań dostarczanych przez 48 dostawców znajdują się modemy szerokopasmowe, routery, karty sieciowe, smartfony, notebooki oraz tablety. Jak prognozuje firma In-Stat, w 2015 r. sprzedaż takich urządzeń przekroczy 154 mln sztuk.

Mobilność 2.0+

W latach 2011-2015 sprzedaż tabletów wzrośnie niemal pięciokrotnie

Współpraca między producentami urządzeń i operatorami jest jednym z głównych czynników pozwalających oferować nowoczesne usługi, a chętnych do korzystania z nich jest coraz więcej. Specjaliści z ITU (International Telecommunication Union) oszacowali, że wraz z końcem 2010 r. wykupiono 5,3 mld usług sieci komórkowych (subskrypcji). Przewidywania ekspertów Ericssona również nie pozostawiają wątpliwości, co do dynamiki wzrostu popytu na rozwiązania mobilne - w 2016 r. liczba subskrypcji przekroczy 8 mld. To więcej niż liczba mieszkańców Ziemi, trzeba jednak pamiętać, że jeden użytkownik korzysta zwykle z kilku usług oferowanych przez operatorów sieci komórkowych (może mieć kilka kart SIM, różne plany taryfowe do połączeń z siecią itp.).

Interesujący, nie tylko z demograficznego punktu widzenia, jest fakt, że w 2016 r. aż 60% danych przesyłanych za pomocą urządzeń mobilnych będzie wymienianych przez mieszkańców terenów zajmujących mniej niż 1% powierzchni wszystkich kontynentów (dane z raportu "Traffic and Market Data Report"). Tymczasem, według informacji zawartych w "Cisco Visual Networking Index", już w 2015 r. światowy ruch internetowy związany z przesyłaniem danych w sieciach telefonii komórkowej wzrośnie do 6,3 eksabajtów miesięcznie. Zestawienie ze sobą tych dwóch prognoz (zagęszczenie infrastruktury i ogrom transmitowanych danych) oznacza dla operatorów kolejne wyzwania, którym będą musieli sprostać.

Według danych GSA (The Global mobile Suppliers Association) z października br., 248 operatorów z 87 krajów wdraża lub testuje infrastrukturę komórkową opartą na LTE. 185 spółek telekomunikacyjnych z 66 państw opracowało już modele komercyjnej eksploatacji nowej sieci. Pozostali operatorzy zapoznają się z możliwościami Long Term Evolution, przeprowadzając akcje pilotażowe wśród swoich klientów. Na świecie uruchomiono dotychczas 35 w pełni funkcjonalnych sieci LTE w 21 krajach. Na koniec III kwartału br. z usług sieci LTE na świecie łącznie korzystało 6,25 mln abonentów.


TOP 200