Mobilne przyprawy

Kotanyi Polonia usprawnia sprzedaż w terenie dzięki wdrożeniu aplikacji klasy SFA (Sales Force Automation) od Asseco Business Solutions.

System obejmuje 36 przedstawicieli terenowych oraz pięć stanowisk w centrali firmy. Zaimplementowany w Kotanyi Polonia system Mobile Preselling realizuje przepływ danych pomiędzy centralą firmy a grupą przedstawicieli handlowych. Moduł pracujący z centrali spółki umożliwia kadrze menedżerskiej kontrolę nad danymi ewidencjonowanymi przez przedstawicieli w części mobilnej systemu oraz pozwala na definiowanie zadań przypisanych każdemu z handlowców. System funkcjonujący na urządzeniach klasy wspomaga także pracowników terenowych. Za jego pomocą przedstawiciele mogą ewidencjonować zamówienia i informacje rynkowe, a następnie przekazywać je do centralnego serwera w procesie dwustronnego transferu danych (replikacji). Dzięki zastosowaniu systemu Mobile Preselling przekazywanie danych przez pracowników terenowych do centrali odbywa się szybko. Menedżerowie mają także bieżący dostęp do różnego typu ankiet i monitoringów, z możliwością zapytania o rynek. Mogą oni także analizować efektywność pracy handlowców i lepiej kontrolować ich codzienną pracę. Pracownicy terenowi mają natomiast stały dostęp do aktualnych i historycznych danych na temat konkretnych klientów oraz do informacji na temat poziomu realizacji indywidualnych planów sprzedaży. Mogą także generować i wysyłać zamówienia w formie elektronicznej oraz korzystać z licznych narzędzi analitycznych.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200