Mobilne płatności za pomocą E-Pay

W lutym 2000 r. na światowym kongresie GSM w Cannes firma Ericsson zademonstrowała rozwiązania umożliwiające bezpieczne dokonywanie operacji bankowych — regulowania opłat, uzyskiwania informacji o stanie konta i realizacji przelewów — za pomocą usługi Mobile e-Pay i telefonu Ericsson R320 WAP.

W lutym 2000 r. na światowym kongresie GSM w Cannes firma Ericsson zademonstrowała rozwiązania umożliwiające bezpieczne dokonywanie operacji bankowych — regulowania opłat, uzyskiwania informacji o stanie konta i realizacji przelewów — za pomocą usługi <b>Mobile e-Pay </b>i telefonu <b>Ericsson R320 WAP</b>.

Do uwierzytelniania transakcji stosowany jest cyfrowy podpis i kod PIN. Mobile e-Pay ma zapewnić operatorom sieci komórkowych i usługodawcom tworzenie bezpiecznych aplikacji handlu elektronicznego, umożliwiających dokonywanie płatności w bezprzewodowym internecie. Mobile e-Pay obejmuje moduł dostępu kompleksowego zabezpieczania i płatności.

Moduł dostępu zapewnia podstawowe funkcje łączenia się z Internetem i siecią komórkową, w tym obsługę krótkich wiadomości tekstowych (SMS), przeglądanie stron WAP oraz usługi typu <i>push</i> i <i>pull</i>.

Moduł bezpieczeństwa oferuje wiele opcji zabezpieczeń, począwszy od prostej weryfikacji hasła, a skończywszy na zaawansowanych zabezpieczeniach bezprzewodowej infrastruktury kluczy publicznych W-PKI (<i>Wireless Public Key Infrastructure</i>). Moduł płatności obsługuje różne metody rozliczania zobowiązań, w tym bezpośrednie połączenia z bankiem lub wystawcą kart kredytowych przy płatnościach online, płatności w systemie Internet Payment Providers, opartym na technologii Jalda, oraz operacje na kontach typu <i>pre-paid</i>.

Dzięki rozwiązaniu Mobile e-Pay operatorzy sieci komórkowych i usługodawcy internetowi oferujący dostęp bezprzewodowy mogą pełnić funkcję portalu, który zapewnia dostęp do innych towarów lub usługodawców, pozwalając na obsługę transakcji finansowych przez telefon komórkowy. Umożliwia to dokonywanie dowolnych zakupów za pomocą telefonu komórkowego bez względu na miejsce i czas.

Firma Ericsson prowadzi badania rozwiązań dla handlu elektronicznego w bezprzewodowym internecie. Wspomaga także inicjatywę globalnej organizacji Radicchio, powołanej do opracowania rozwiązań dla bezpiecznego handlu elektronicznego oraz promocji infrastruktury kluczy publicznych (PKI) w urządzeniach przenośnych i w sieciach.

Technologia Jalda, opracowana przez Ericssona, jest publicznie dostępna; obecnie należy do EHPT, spółki joint venture utworzonej przez firmy Ericsson i Hewlett-Packard. Prace nad tą technologią nadal trwają. Więcej: www.Jalda.com.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200