Mobilna platforma dla przedsiębiorstw

Symbol Technologies oferuje pakiet noszący nazwę MSS, który zawiera wszystkie elementy niezbędne do zbudowania w przedsiębiorstwie mobilnego systemu.

W pakiecie można wyróżnić następujące rozwiązania, które realizują różne zadania: pozyskiwanie danych, przesyłanie danych i zarządzanie informacjami w czasie rzeczywistym. W zakresie pozyskiwania informacji firma produkuje m.in. przenośne komputery naręczne i PDA, oparte na technologiach GSM/GPRS oraz Wi-Fi, ze zintegrowanymi czytnikami kodów kreskowych.

Rozwiązania do przesyłania informacji to działające w standardzie Wi-Fi sieci bezprzewodowe oraz technologia pozwalająca budować sieci bezprzewodowe oparte na przełączaniu (przełączniki WLAN). Wprowadzana na rynek nowa platforma MSS to rozwiązanie dotyczące trzeciego spośród wymienionych elementów mobilności – zarządzania.

W obszarze zarządzania firma oferuje Mobility Services Suite. Jest to skalowalna platforma służąca do wdrażania, zarządzania i obsługi korporacyjnych rozwiązań mobilnych. Platforma MSS może obsłużyć takie usługi mobilne, jak: transmisja głosu przez sieci IP (VoIP), usługi bezpieczeństwa oraz RFID (radiowa identyfikacja produktów).

Rozwiązanie MSS łatwo integruje się z istniejącymi systemami do zarządzania sieciami korporacyjnymi, np. IBM Tivoli, HP OpenView czy CA Unicenter.

Pakiet Mobility Services Suite składa się z trzech elementów: Mobility Services Platform (platforma usług mobilnych, Mobility Services Agent (agent usług mobilnych) i MSS Studio (platforma pozwalająca programistom tworzyć nowe i rozbudowywać już istniejące aplikacje dla komputerów przenośnych).

Przyszłe wersje będą zawierać pakiety SDK do rozwiązań Microsoft Visual Studio oraz Net Compact , a także funkcje współpracy z Eclipse i innymi środowiskami programowania opartymi na technologii Java.

Dodatkowe informacje:http://www.symbol.com .


TOP 200