Mobilna oferta dostawców

Bezprzewodowe platformy dla firm stają się coraz bardziej zintegrowane i to nie tylko z systemami stacjonarnymi. Dzisiaj mobilna infrastruktura przedsiębiorstwa pozwala użytkownikom korzystać z firmowych baz danych zarówno przez sieci komórkowe GSM/UMTS, jak i radiowe rozwiązania WLAN, zapewniając komunikację z aplikacji pocztowych e-mail, indywidualnych kalendarzy oraz dostęp do firmowych zasobów intranetu (pliki, dane, komunikaty).

Bezprzewodowe platformy dla firm stają się coraz bardziej zintegrowane i to nie tylko z systemami stacjonarnymi. Dzisiaj mobilna infrastruktura przedsiębiorstwa pozwala użytkownikom korzystać z firmowych baz danych zarówno przez sieci komórkowe GSM/UMTS, jak i radiowe rozwiązania WLAN, zapewniając komunikację z aplikacji pocztowych e-mail, indywidualnych kalendarzy oraz dostęp do firmowych zasobów intranetu (pliki, dane, komunikaty).

Wielu dostawców oferuje dedykowane rozwiązania dla firm, dzięki którym mogą one znacznie zwiększyć swą funkcjonalność i zasięg rynkowy.

VoIP to podstawa

Mobilna oferta dostawców

Infrastruktura radiowej sieci MESH (kratowa)

Przedsiębiorstwa wprowadzają głosowe rozwiązania bezprzewodowe w celu zapewnienia łatwego kontaktu z pracownikami, niezależnie od ich lokalizacji. Ponieważ sieci WLAN transmitują dane protokołem IP w sposób przezroczysty, stają się naturalnym środowiskiem dedykowanym do obsługi w czasie rzeczywistym rozmaitych aplikacji głosowych i multimedialnych. Oznacza to, że w nowoczesnych oddziałach przedsiębiorstw praktycznie nie ma potrzeby instalowania kolejnych centralek telefonicznych tradycyjnego typu ani prowadzenia odrębnej instalacji sieci telefonicznej. Z niewielkimi wyjątkami, również telefonia IP (VoIP) korzysta z firmowej sieci komputerowej LAN i współdzieli dostępne w niej pasmo, coraz częściej instalowane w formie bezprzewodowej WLAN (Wi-Fi).

Szczególnie telefonia IP przeżywa dzisiaj "boom" komercyjny, a według prognoz przez najbliższe lata będzie ona kształtować globalną łączność głosową przez sieci pakietowe. Analitycy podają, że tylko w 2006 r. liczba użytkowników VoIP na świecie powiększyła się o 34 mln, z czego aż 41% stanowili mieszkańcy Europy. Czynnikiem zachęcającym przedsiębiorstwa i prywatnych użytkowników do wdrażania tanich aplikacji VoIP są wysokie koszty ponoszone za kablowe połączenia głosowe oraz narastająca dostępność sieci szerokopasmowych IP. Zwłaszcza że narasta zainteresowanie aplikacjami multimedialnymi w sieciach intranetowych i lokalnych rozwiązaniach WLAN - przystosowanych do przesyłania danych i aplikacji VoIP, a stanowiących istotny element mobilnego biura w terenie.

Uniwersalne sieci dostępowe

Aplikacje mobilnego biura cieszą się dzisiaj znacznie większym zainteresowaniem administratorów niż jeszcze kilka lat wcześniej. Funkcje mobilnego i przenośnego biura z jednym numerem stacjonarnym i komórkowym, pełną obsługą wiadomości, bezprzewodową centralą telefoniczną i swobodnym dostępem do plików, faksów, poczty e-mailowej oraz Internetu, a przede wszystkim do wdrażania pracy grupowej, stają się dzisiaj poszukiwanym towarem. Wprawdzie rozwiązania te wymagają zaawansowanych technicznie i dobrze chronionych przed intruzami połączeń wirtualnych VPN (Virtual Private Network), ale mogą być one tworzone bez względu na specyfikę sieci dostępowych (PSTN, DSL, WLAN, komórkowych EDGE/HSPA czy optycznych FTTx).

Popularne stają się także skalowalne platformy konwergentne, udostępniające usługi telefonii IP i zapewniające bezprzewodowy transport multimedialnych danych oraz rozszerzające obsługę o zdalny dostęp w rozmaitych zastosowaniach. Dzisiaj sieci te stają się bardziej inteligentne, przezroczyste, uniwersalne i ekonomiczne - pozwalając na realizację prawie dowolnych aplikacji za pomocą jednej platformy dostawcy. Poprzez integrację wszystkiego, co w technologiach komunikacyjnych jest podstawą zróżnicowanego transportu, czyli wszelkiej łączności komórkowej o światowym zasięgu z szerokopasmowymi systemami lokalnymi operującymi protokołem IP, uzyskuje się wygodny dostęp do poczty elektronicznej i faksowej, wiadomości SMS i MMS, internetu, firmowego intranetu oraz aplikacji działających w czasie rzeczywistym. Także z wykorzystaniem radiowych sieci lokalnych Wi-Fi lub rozległych WiMAX, w których oprócz transmisji głosowych klasy VoIP coraz częściej przesyła się strumieniowe dane audio i wideo.

Przyszłość w strukturach kratowych

Przyszłością radiowego dostępu do zasobów przedsiębiorstwa są struktury kratowe, zapewniające najwyższą skuteczność ze wszystkich znanych dotąd rozwiązań. Sieci kratowe MESH umożliwiają tworzenie niezawodnej, bezpiecznej i samonaprawialnej struktury radiowej, gdyż wykorzystuje się w nich nie pojedyncze, lecz więcej połączeń do uzyskania bezawaryjnej komunikacji między podmiotami (węzły AP, terminale, użytkownicy). W topologii pełnej kraty każdy węzeł AP jest radiowo przyłączony do pozostałych, natomiast w strukturach częściowych jedynie do wybranej grupy odbiorców. Sieci MESH mogą więc wewnątrz swej struktury nawiązywać samoczynnie dodatkowe połączenia radiowe, dzięki czemu rozkład obciążeń w całej sieci jest w miarę równomierny i przyczynia się do zachowania właściwych priorytetów usług.

Mobilna oferta dostawców

Struktura Enterprise Mobility Solution

Radiowe instalacje kratowe - od początku projektowane do niezawodnej łączności na terenie działań wojennych - z założenia miały przekazywać informację z dowolnego punktu terminalowego A (bądź AP) struktury radiowej do dowolnego punktu B tej sieci, a nie zapewniać jedynie swobodny dostęp do zasobów danych. Ta istotna z punktu widzenia użytkownika cecha stanowi jednocześnie największą zaletę struktury, gdyż każde z urządzeń (stacjonarnych lub mobilnych) może pośredniczyć w tworzeniu łańcucha komunikacyjnego, spełniając w miarę potrzeb funkcję routera lub przekaźnika (repetytora sygnału). Obecnie zdecydowana większość sieci radiowych jest tworzona jeszcze w topologii łańcucha, a nie kraty - co w wyniku awarii pojedynczej stacji powoduje wyłączenie z użytkowania wszystkich podległych jej węzłów przekaźnikowych, a więc i użytkowników znajdujących się za nią.

Mimo że ostateczna wersja standardu IEEE 802.11s dla kratowych struktur MESH zostanie opublikowana najwcześniej w 2008 r., wielu producentów, takich jak Ericsson, Nokia, Nortel, Cisco, Tropos, Aruba czy Planet Technology, już wprowadza na rynek własne rozwiązania bezprzewodowe, pozwalające tworzyć wydajne i samonaprawialne sieci kratowe. Wspólną ich cechą jest implementowanie w łączach klient-punkt dostępowy transmisji zgodnej ze standardami 802.11a/b/g, dzięki czemu prawie natychmiast można zaoferować niezawodną obsługę mobilną rzeszy odbiorców. Pierwsze takie implementacje już pojawiły się w notebookach i palmtopach, a wkrótce staną się one standardowym wyposażeniem każdego telefonu komórkowego (Ericsson, Motorola, Nokia).

<hr>

Bartłomiej Michałowski dyrektor ds. rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, Cisco

Mobilna oferta dostawców
Przedstawicielowi IT, który mówi, że u niego w firmie nie ma bezprzewodowego dostępu do sieci LAN, więc nie potrzebuje żadnych bezprzewodowych urządzeń, zawsze odpowiadam pytaniem: "A skąd Pan wie, że nie ma"? Nie wystarczy powiedzieć, że nie można w firmie wykorzystywać technologii bezprzewodowych. Musimy mieć narzędzia umożliwiające kontrolę, czy ktoś w firmie, mówiąc kolokwialnie, "nie sieje sygnału". Zwłaszcza jeśli podłączenie punktu dostępowego nie będzie wykryte przez tradycyjny system zarządzania siecią LAN. Nawet jeśli nie chcemy udostępniać bezprzewodowego dostępu do sieci własnym pracownikom, przestrzeń powietrzna wewnątrz firmy winna być stale monitorowana.

Wdrażanie konkretnych aplikacji mobilnych przede wszystkim zależy od własnych potrzeb biznesowych. Jeśli mamy pracowników, którzy są w ruchu na terenie zakładu i potrzebują mieć równocześnie stały dostęp do systemów w naszej sieci, to rozwiązania mobilne poprawią ich efektywność pracy. Należy jednak rozważyć, czy w działalności biznesowej nie będą pomocne przenośne urządzenia, których instalacja jest ograniczana przez istniejące okablowanie. Jeśli chcemy mieć przenośne systemy monitorujące bądź pomiarowe lub nasz warsztat pracy ulega częstym zmianom, technologie mobilne mogą bardzo pomóc. W takich sytuacjach zdarza się często, że instalacja kablowa po prostu nie jest możliwa bądź jest zbyt droga.


TOP 200