Mobile Essentials konfiguruje ustawienia sieci

Symantec Mobile Essentials 2.5 to narzędzie przeznaczone dla wąskiej gru-py użytkowników komputerów prze-nośnych. Realizuje ono jednak bar- dzo przydatną funkcję - dostosowuje konfigurację systemu operacyjnego, a w szczególności parametrów komunikacyjnych do aktualnej lokalizacji użytkownika.

SME 2.5 przydaje się przede wszystkim wtedy gdy użytkownik przemieszcza się między kilkoma biurami, a w każdym z nich musi się logować do innej sieci, i korzysta z innego numeru IP. Takie przełączanie numerów IP nie stanowi problemu, gdy użytkownik w obu sieciach (lub większej ich liczbie) korzysta z serwerów DHCP. Gorzej, gdy używa statycznych numerów IP. Wtedy oprócz numeru musi zapamiętać i każdorazowo przemieszczając się między sieciami zmienić nie tylko IP, ale również maskę sieciową, domyślny router, serwer DNS, nazwę domeny itd.

SME 2.5 wyręcza w tym zakresie użytkownika. Aplikacja pozwala zdefiniować ustawienia dla dowolnej liczby lokalizacji. W ramach pakietu ustawień użytkownik może określić konfigurację modemu (prefiksy dla linii zewnętrznych i międzymiastowych), nazwę komputera w sieci, a także sposób jego pracy (czy ma on należeć do domeny czy grupy roboczej), napędy sieciowe, które będą dołączane po zalogowaniu (dla każdej lokalizacji mogą być inne), ustawienia protokołu TCP/IP, ustawienia klienta Microsoft Networks i NetWare (jeśli są zainstalowani) i domyślną drukarkę dla każdej lokalizacji. Ponadto może wskazać aplikacje, które będą uruchamiane automatycznie po zalogowaniu w danej lokalizacji (grupa Startup), profil pocztowy MAPI, który będzie automatycznie wybierany w danej lokalizacji po uruchomieniu aplikacji pocztowej, a także skonfigurować ustawienia przeglądarki Internet Explorer - w szczególności konfigurację serwera Proxy.

Niedoskonały

SME 2.5 jest dostępny w wersjach dla systemów Windows 95, 98, NT 4.0 i 2000 (nie współpracuje z Windows Me). Błędna jest jednak opinia, że pakiet umożliwia przełączanie pomiędzy lokalizacjami "w locie", np. tuż po podpięciu do innej sieci i "przebudzeniu" notebooka ze stanu hibernacji. Program powinien - według zapewnień producenta - realizować takie funkcje, ale w praktyce często zdarza się sytuacja, w której, pomimo przydzielenia komputerowi nowych parametrów, komunikacja w sieci nie jest możliwa. Problem jest rozwiązywany najczęściej przez wylogowanie użytkownika i jego ponowne zalogowanie. Czasami wymagany jest restart.

Symantec tłumaczy ten problem niedoskonałością stosu sieciowego systemu Windows.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200