Mnożenie okien

Windows nie jest jednolitym produktem - Microsoft pracuje równolegle nad kilkunastoma wersjami systemu. Kalendarz premier rynkowych jest wypełniony na kilka lat naprzód.

Windows nie jest jednolitym produktem - Microsoft pracuje równolegle nad kilkunastoma wersjami systemu. Kalendarz premier rynkowych jest wypełniony na kilka lat naprzód.

Najwcześniej na rynek zostanie wprowadzony odpowiednik Windows XP dla serwerów. Według ostatnich deklaracji, system ten - początkowo rozwijany pod roboczą nazwą Whistler, potem jako Windows 2002 Server, aż w końcu Windows .Net Server - pojawi się w ofercie firmy w drugiej połowie 2002 r. Mniej więcej w tym samym czasie powinny zakończyć się prace nad specjalną edycją Windows XP dla komputerów typu Tablet PC i nad Windows CE przeznaczonym dla nowatorskich urządzeń Mira. Równolegle w Redmond są już prowadzone prace nad systemami, które w przyszłości zastąpią Windows XP i .Net Server - Longhorn i Blackcomb. Robocze nazwy systemów pochodzą od nazw atrakcji turystycznych w kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska, niedaleko siedziby firmy w Redmond.

Windows .Net Server

Mnożenie okien

Jedną z nowych funkcji <b>Windows .Net Server</b> będzie możliwość konfiguracji systemu przy pełnieniu określonej roli, np. derwera DNS, serwera plików, serwera terminali czy też serwera udostępniającego pliki multimedialne. Pomocą ma służyć prosty w obsłudze kreator.

Na ten system operacyjny czekają przede wszystkim klienci, którzy zdecydowali się kupić serwery z nowymi procesorami Xeon MP. Dla przypomnienia: procesory te są wyposażone w zdublowane układy logiczne, przez co pojedynczy procesor jest "widziany" przez system Windows 2000 jako dwa procesory. W niektórych konfiguracjach stwarza to problemy. Poszczególne wersje Windows 2000 (Server i Advanced Server) mają ograniczenie co do liczby obsługiwanych procesorów (odpowiednio: 2 i 8). Gdy np. Windows 2000 Advanced Server pracuje na serwerze 4-procesorowym, to system potrafi wykorzystać możliwości stwarzane przez procesory Xeon MP i działa tak, jak na serwerze 8-procesorowym. Jeśli jednak serwer jest wyposażony w osiem procesorów Xeon MP, to ze względu na limit Windows 2000 Advanced Server niemożliwe stanie się obsłużenie takiej konfiguracji. Windows .Net Server znosi to ograniczenie. System rozpoznaje, czy jest to procesor typu MP i czy w związku z tym limit liczby procesorów powinien być egzekwowany.

W systemie, który obecnie znajduje się w fazie testów beta, zaimplementowano wiele nowych rozwiązań. Jednym z komponentów, który przeszedł największe modyfikacje, jest serwer internetowy IIS 6. Udostępnia on nowe tryby uruchamiania aplikacji umożliwiające ich pełną izolację - zarówno od systemu, jak i innych programów. IIS przechowuje metabazę konfiguracyjną w formacie XML. Serwer internetowy nie jest standardowo instalowany wraz z systemem operacyjnym. Jeśli jednak jego instalacja stanie się konieczna, to standardowo serwer jest instalowany w bezpiecznej konfiguracji, a specjalny kreator umożliwia administratorowi udostępnienie wszystkich potrzebnych funkcji wraz z opisem zagrożeń z tym związanych.

Usprawnienia wprowadzono w usługach katalogowych Active Directory. Windows .Net Server umożliwi m.in. łączenie dwóch niezależnych drzew AD w ramach jednej organizacji (poprzez relacje zaufania, a także związane z nimi mechanizmy identyfikacji użytkowników), wykonywanie operacji zmiany nazwy domeny AD przy zachowaniu tych samych identyfikatorów GUID i SID, a także takie modyfikowanie schematu usług katalogowych, by możliwe było wyłączanie obsługi określonych klas i atrybutów, np. w sytuacjach konfliktu różnych aplikacji. Ciekawą nowością jest możliwość wykonania kopii bazy katalogowej Active Directory na dowolnym nośniku, a następnie odtworzenie jej na dowolnym komputerze będącym kontrolerem domeny. Ułatwi to np. konfigurowanie kontrolerów domenowych w oddziałach firm w przypadku, gdy za operację tę odpowiada centralny dział informatyki.

Microsoft znacznie rozszerzył w Windows .Net Server możliwości zarządzania. Zaimplementowano obsługę nowych komend uruchamianych z linii poleceń i doskonale znanych administratorom systemów unixowych, np. sc.exe, shutdown.exe, whoami.exe. Zwiększyła się również liczba parametrów dostępnych w ramach konfiguracji reguł grupowych (Group Policy). Ponad 160 nowych parametrów pozwala na dokładną konfigurację komputerów z Windows XP, np. w zakresie obsługi funkcji Remote Assistance czy też konfiguracji odtwarzacza Windows Media Player.

Tam gdzie .Net Server będzie wykorzystywany głównie do udostępniania plików, zapewne przydatna okaże się funkcja Shadow Copy Restore. Umożliwia ona okresowe, automatyczne tworzenie kopii udostępnionych folderów i ich zawartości oraz odtworzenia plików nawet wówczas, gdy zostały one usunięte z foldera sieciowego.

Podobnie jak inne produkty z hasłem .Net w nazwie, nowy system będzie promowany jako platforma przystosowana do uruchamiania aplikacji i usług Web. Będzie obsługiwać standardy XML, SOAP, WSDL i UDDI.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200