Mniej spółek w Grupie Asseco Poland

Asseco Poland połączy się bowiem z ABG. Ma to przyspieszyć porządkowanie kompetencji w ramach Grupy. Jednym z jej elementów jest wydzielenie spółki integracyjnej.

Fuzja obu spółek miałaby nastąpić do 1 października 2008 r., a nowa spółka ma być notowana na GPW do końca października. Porozumienie wygasa także w przypadku, gdy Spółki nie uzgodnią pisemnie planu połączenia do dnia 31 lipca 2008 r. Zgodnie z porozumieniem między Asseco a ABG, połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku ABG na Asseco w zamian za akcje, które Asseco wyemituje dla akcjonariuszy ABG.

Wstępny parytet wymiany akcji ustalono na poziomie 0,09798 akcji połączeniowej za jedną akcję ABG. To oznacza emisję ok. 9,3 mln nowych akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy, w tym ok. 4 mln dla samego Asseco, a ok. 623 tys. dla Dariusza Brzeskiego, obecnego prezesa ABG. Ostateczny parytet wymiany oraz inne wymagane prawem warunki połączenia zostaną uzgodnione przez zarządy Asseco i ABG. Wartość transakcji to ok. 640 mln zł.

Łączne, jednostkowe przychody w 2007 r. łączących się firm ABG, Asseco Poland i Prokomu Software wyniosły 1,32 mld zł. Z kolei skonsolidowane wyniki tych spółek - choć należy uwzględnić, że były one wzajemnie konsolidowane w ramach Prokomu, który w 2007 r. był akcjonariuszem ABG i Asseco Poland - to odpowiednio 0,47 mld zł, 1,28 mld zł i 1,92 mld zł.

Plan budowy w Grupie Asseco spółki integracyjnej, realizującej projekty związane z infrastrukturą techniczną i świadczącej usługi w tym zakresie, nadal pozostaje aktualny. Porządkowanie grupy - poza budową spółki integracyjnej - ma również doprowadzić do podziału kompetencji w zakresie sprzedaży oprogramowania do poszczególnych sektorów. Asseco Poland miałoby zajmować się bankowością, ubezpieczeniami, administracją, rolnictwem, służbą zdrowia, służbami mundurowymi i utilities; Asseco Business Solutions - przemysłem; a DRQ telekomunikacją. Choć może - podobnie, jak Sygnity, które chce wchłonąć Aram - Asseco Poland dokona kolejnej fuzji, np. z DRQ.

Nowa spółka integracyjna w Grupie Asseco Integracja, mogłaby stać się jednym z największych integratorów na polskim rynku. Firma miałaby powstać z połączenia Asseco Systems i OptiX, a także wydzielonych części ABG i byłego Prokom Software zajmujących się integracją systemów. Prowadziłaby projekty integracyjne i infrastrukturalne na potrzeby całej Grupy Asseco Poland. Dzisiaj głównym kandydatem do objęcia kierownictwa jest Andrzej Jaskulski, prezes Asseco Systems. Wiążące decyzje powinny zapaść do sierpnia br.


TOP 200