Mniej reklam, mniej pracowników

Agora SA wypowiedziała umowy 170 pracownikom. Zwolnienia dotknęły zarówno zatrudnionych w redakcji “Gazety Wyborczej” jak i administracji spółki.

Powodem redukcji jest spadek wpływów z reklam i ogłoszeń w tym roku oraz niezbyt optymistyczne prognozy na rok 2002.

W ramach programu oszczędnościowego, Agora zdecydowała się na zamrożenie pensji w 2002 roku. Okazało się jednak, że uzyskane w ten sposób oszczędności są niewystarczające, w związku z czym podjęto decyzję o zwolnieniu 5% pracowników Agory. Według przedstawicieli firmy, zwolnienia odbywają się w komórkach, które nie mają strategicznego znaczenia dla rozwoju firmy. Zwolnienia nie objęły np. portalu gazeta.pl.

Zobacz również:

Wyniki finansowe Agory po trzech kwartałach tego roku były o 3% gorsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.