Mniej problemów

Strategia Sybase - koncentracja tylko na czterech dziedzinach.

Strategia Sybase - koncentracja tylko na czterech dziedzinach.

Sybase, przodująca niegdyś firma w zakresie technologii baz danych, w ciągu ostatnich dwóch lat straciła impet. John Chen, były dyrektor oddziału Open Enterprise Computing Division Siemens Nixdorf i jego filii Pyramid, w połowie ub.r. został zatrudniony w Sybase z zadaniem opracowania strategii zapewniającej firmie przetrwanie na rynku. Zakończenie opracowania strategii zbiegło się z objęciem przez niego funkcji prezesa zarządu i dyrektora generalnego Sybase.

Nie sama technologia

Zdaniem Johna Chena, podstawowy błąd, jaki dotychczas popełniał Sybase, polegał na zbytnim koncentrowaniu się na aspektach technologicznych. Przykładowo uniemożliwiło to firmie zajęcie się aplikacjami dla przedsiębiorstw, stanowiącymi obecnie lukratywny biznes dla SAP-a, Baana czy Oracle'a. Próba wejścia na rynek aplikacji w 1993 r. zakończyła się niepowodzeniem.

Obecnie firma zamierza przekonać klientów, że oferuje nie tylko technologie, ale i rozwiązania. Cel ten John Chen pragnie osiągnąć już w nowej strukturze organizacyjnej złożonej z czterech oddziałów. Zdaniem nowego prezesa, Sybase zajmuje się rozwiązywaniem zbyt dużej liczby problemów. Małe, nowo powstające firmy mają lepsze podejście do strategii rozwoju - skupiając się na małej liczbie celów. W takim też kierunku będą zmierzały zmiany organizacyjne w Sybase.


TOP 200