Mniej papieru

DSA oferuje polską wersję systemu do tworzenia i zarządzania biblioteką dokumentów elektronicznych.

DSA oferuje polską wersję systemu do tworzenia i zarządzania biblioteką dokumentów elektronicznych.

Firma DSA Polska - Cyfrowe Systemy Archiwizacji wprowadziła do sprzedaży w pełni spolonizowane oprogramowanie Documind - system EDM (Electronic Document Management) do zarządzania dokumentami. Jest to program pozwalający na szybkie odnalezienie informacji, niezależnie od tego, w jakim zapisano je formacie. Obsługuje pliki tekstowe (np. z edytorów tekstu lub arkuszy kalkulacyjnych), graficzne (m.in. dokumenty zeskanowane) i multimedialne (ścieżki dźwiękowe, nagrania wideo).

Program składa się z modułów: Administracja, Wyszukiwanie, Import i Skanowanie/OCR. Pierwszy służy do tworzenia archiwów i przydzielania uprawnień dostępu użytkownikom. Moduł Wyszukiwanie umożliwia odnalezienie dokumentu według opisu (indeksów), jak np. data, nazwa itp. lub przy wykorzystaniu mechanizmów przeszukiwania pełnotekstowego. Dokumenty elektroniczne wprowadzane są do programu za pomocą modułu Import (program akceptuje ok. 100 formatów, m.in. DOC, PDF, XLS, HTML, JPEG, TIFF), a dokumenty papierowe przy wykorzystaniu opcjonalnego modułu Skanowania, który pozwala na uruchomienie procesu skanowania, a także rozpoznawanie znaków przy użyciu wbudowanego programu OCR FineReader 4.0.

Dostępne są dwie wersje programu - Documind Office i Documind CS. Wersja Documind Office jest przeznaczona dla małych lub średnich firm. Program może pracować na jednym stanowisku lub w sieci obsługującej do 25 użytkowników. Natomiast Documind CS stworzono z myślą o instytucjach dysponujących dużymi archiwami elektronicznymi. Wersja ta może obsługiwać nawet ok. 100 użytkowników i umożliwia wymianę informacji w sieciach Internet i intranet.

--------------------------------------------------------------------------------

Documind

Producent: Novadys International,http://www.novadzs.com

Dystrybutor: DSA Polska - Cyfrowe Systemy Archiwizacji, tel. (+61) 650 31 21, http://www.dsa.com.pl


TOP 200