Mniej handlu w OECD

Eksport i import krajów członkowskich OECD ciągle spada, jednak w mniejszym stopniu.

Wartość eksportu towarów i usług 30 krajów członkowskich OECD spadła w I kwartale br. o 13,4%. Spadek jest i tak mniejszy niż w ostatnim kwartale ub. roku, kiedy to sięgnął 18,5%. Z kolei import krajów OECD obniżył się o 15,2%, także mniej, w porównaniu z odnotowanym w IV kw. ub. roku spadkiem rzędu 18,4%. W porównaniu z I kwartałem ub. roku spadek wartości eksportu i importu wyniósł odpowiednio 27,1% i 27,9%. Wartość eksportu i importu towarów spada dwa razy bardziej niż usług.

Wśród krajów G7 spadek eksportu w I kw. br., w porównaniu do IV kwartału ub. roku wyniósł 13,6% a importu 10,5%. W porównaniu z wynikami z analogicznego okresu roku ubiegłego, spadek wynosi odpowiednio 22,8% oraz 16,8%.

Zobacz również:

  • Polskie firmy sprzedają za granicę coraz więcej usług IT
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200