Mniej, ale rzetelniej

Nadszedł gorszy czas dla kolejnych targów telekomunikacyjnych organizowanych dwa razy w roku w Warszawie przez PAI (Polska Agencja Informacyjna). Nawet wysokie Jury przyznające nagrody uznało, że tym razem nie było na VII Dniach Telekomunikacji tak przebojowych wyrobów, które zasługiwałyby na specjalne uhonorowanie. Prawda, rewelacji nie było, natomiast VII edycja targów stanowiła rzetelną propozycję sprawdzonych i dobrze już umiejscowionych na naszym rynku urządzeń telekomunikacyjnych.

Nadszedł gorszy czas dla kolejnych targów telekomunikacyjnych organizowanych dwa razy w roku w Warszawie przez PAI (Polska Agencja Informacyjna). Nawet wysokie Jury przyznające nagrody uznało, że tym razem nie było na VII Dniach Telekomunikacji tak przebojowych wyrobów, które zasługiwałyby na specjalne uhonorowanie. Prawda, rewelacji nie było, natomiast VII edycja targów stanowiła rzetelną propozycję sprawdzonych i dobrze już umiejscowionych na naszym rynku urządzeń telekomunikacyjnych.

Wyjątkiem była propozycja firmy KAM, która przedstawiła wielofunkcyjne skrzyżowanie komputera z telefonem, które w swoim działaniu korzysta z olbrzymich możliwości programu i komputera do sterowania układem będącym połączeniem niektórych funkcji centralki telefonicznej, poczty głosowej i automatycznego segregowania oraz wysyłania faksów. Program może też pełnić rolę centrum informacyjnego i działa po polsku.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko IDG World Expo, filii wydawcy Computerworld, International Data Group. Można się tam było zapoznać z założeniami i organizacją jednej z największych światowych wystaw telekomunikacyjnych - ComNet '95, która odbędzie się 20-22 czerwca 1995 r. w Warszawie.

Na VII Dniach Telekomunikacji przedstawiono też bogatą ofertę aparatów telefonicznych, central abonenckich, aparatury pomiarowej, osłon kablowych i urządzeń rejestracyjnych. Systemy przywoławcze (właściwsza nazwa - systemy informujące) przedstawiły dwie firmy. Tradycyjnie Telekomunikacja Polska S.A. na targach nie była obecna. W tym roku odbędą się jeszcze jedne, VIII Dni Telekomunikacji, we wrześniu.


TOP 200