Młodzi pracownicy nie przestrzegają zasad firmowych

Siedmiu na dziesięciu młodych pracowników często łamie zasady polityki informatycznej, a ponad jedna trzecia przyznaje, że nie darzy respektem działu informatycznego w swojej pracy - to wnioski z ogólnoświatowego raportu z badania Cisco Connected World Technology Report. Wynika z niego, że wchodzący na rynek pracy młodzi ludzie skłonni są do bardzo ryzykownych zachowań, aby móc uzyskać dostęp do Internetu.

80% pracowników stwierdziło, że polityka informatyczna ich firmy w zakresie portali społecznościowych i wykorzystania sprzętu firmowego jest przestarzała.

70% pracowników przyznało się do łamania obowiązujących zasad.

61% pracowników jest przekonanych, że nie ponoszą oni żadnej odpowiedzialności za ochronę informacji przechowywanych w firmie.

Potrzeba natychmiastowego dostępu do informacji na każde żądanie jest tak głęboko zakorzeniona u młodych pracowników, że wielu z nich dopuszcza się zachowań, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa firmy czy ich własnego. Wśród nich znajdują się m.in. potajemne użycie bezprzewodowego połączenia sąsiada, przesiadywanie w pobliżu siedziby jakiejś firmy w celu uzyskania bezpłatnego dostępu Wi-Fi do sieci oraz pożyczanie sprzętu innym osobom bez nadzoru. Co więcej, ponad jedna trzecia pracowników (36%) przyznaje, że nie darzy respektem działu informatycznego w swojej pracy.

Z badania wynika także, że spośród tych pracowników, którzy wiedzą o istnieniu polityki informatycznej, 70% przyznaje się, że łamie jej zasady. Wśród licznych powodów takiej postawy najczęściej podawane jest przekonanie, że nie robią oni nic złego. Co piąty pracownik jako powód podaje, że nieuprawniony dostęp do programów i aplikacji jest niezbędny do wykonania pracy, a 19% przyznaje, że polityka informatyczna nie jest egzekwowana. Dwie trzecie respondentów uważa natomiast, że polityka informatyczna powinna być zmieniona, aby wyjść naprzeciw realiom, które wymagają większej elastyczności w pracy. Tymczasem firmy najczęściej zakazują używania w pracy gier online, iPadów i tabletów oraz portali i stron społecznościowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200