Młodzi pracownicy gotowi odejść z pracy, w której nie mogą korzystać ze swoich prywatnych urządzeń

Coraz powszechniejsze używanie urządzeń mobilnych i aplikacji w miejscu pracy postawiło europejskie firmy przed sporym wyzwaniem. Z badania przeprowadzonego przez firmę VMware wynika, że większość europejskich pracowników biurowych uważa, iż firma nie zapewnia im wystarczających narzędzi i aplikacji umożliwiających maksymalną produktywność i efektywność. Młodzi pracownicy są jednak bardzo zdeterminowani, by używać swoich prywatnych urządzeń w miejscu pracy. Ponad jedna trzecia z nich rozważyłaby zmianę pracy w przypadku, gdy organizacja nie pozwoliła im na używanie własnego urządzenia mobilnego podczas wykonywania zadań służbowych.

Wyniki badania przeprowadzonego w Europie przez Vanson Bourne na zlecenie VMware wskazują, że obecnie działy IT nie są w stanie sprostać wymaganiom pracowników. Prawie połowa decydentów IT (47 proc.) przyznaje, iż ich dział nie ma możliwości realizacji potrzeb personelu w zakresie rozwiązań mobilnych w całej firmie. Optymizmem napawa to, że firmy zaczynają rozumieć, że wprowadzenie polityki Bring Your Own Device (BYOD) może zwiększyć produktywność i zadowolenie pracowników oraz to, że przedsiębiorcy zaczynają szukać możliwości do podjęcia działań w tym zakresie. Aż 72 proc. decydentów IT przyznało, że już wdrożyli lub planują wdrożyć w swojej firmie politykę BYOD, z czego jedna trzecia respondentów stwierdziła, że taka decyzja była podyktowana przyciągnięciem lub zatrzymaniem w firmie utalentowanych pracowników.

"Wyniki badania dowodzą powstania klasy mobilnych buntowników - nowej fali pracowników, używających mobilnych technologii dla własnych korzyści, by pracować efektywniej i wprowadzać innowacje. Wiele przedsiębiorstw stara się nadążyć za tym trendem; jeśli pracownikom nie zostaną zapewnione warunki umożliwiające im mobilność w pracy, wówczas wielu z nich przejmie inicjatywę i zacznie samodzielnie wprowadzać zmiany. Doświadczeni przedsiębiorcy widzą ten problem i nadają wysoki priorytet sformalizowaniu polityki stosowania urządzeń mobilnych, aby wykorzystać zapał pracowników i uzyskać przewagę nad konkurentami" - mówi Piotr Fąderski, Country Manager na Polskę i kraje bałtyckie w VMware.

Zobacz również:

  • Spekulacje potwierdziły się. Broadcom przejmuje VMware
  • Aktualizacja Microsoft Defender rozwiąże duże zagrożenie bezpieczeństwa dla BYOD
  • Wirusy na Androida - popularne i niebezpieczne zagrożenia

Badanie wskazuje również zagrożenia bezpieczeństwa, które czekają działy IT, niewykazujące się wystarczającym zaangażowaniem. Prawie dwie trzecie (62 proc.) liderów IT sądzi, iż informacje firmowe są przechowywane w urządzeniach prywatnych, a niemal połowa (49 proc.) z nich przypuszcza, że może to dotyczyć także informacji wrażliwych z handlowego punktu widzenia. Obawy te są jak najbardziej uzasadnione: zaledwie jedna trzecia ankietowanych pracowników była pewna, że przechowywane przez nich dane nie są wrażliwe z handlowego punktu widzenia. Oznacza to, że pozostali badani nie mieli tej pewności. "Przedsiębiorcy muszą stąpać po cienkiej linii pomiędzy przyjęciem i promowaniem elastycznej kultury organizacyjnej, a ochroną własności intelektualnej firmy i danych klientów. Mamy do czynienia z mobilną rewolucją, która stawia przed departamentami IT wyzwania związane z zarządzaniem i bezpieczeństwem" - twierdzi Piotr Fąderski.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200